Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Milieuregelgeving voor vergunningverleners bouw

In kort tijdsbestek volledig up-to-date op het gebied van milieuregelgeving
  • Specifiek voor omgevingvergunningverleners Bouw
  • Alle milieuregelgeving in relatie tot de Wabo

Beschrijving

Aanleiding
Door veranderingen in het omgevingsrecht wordt tegenwoordig meer parate kennis van de vergunningverlener bouw verwacht. Ook wordt vaker de samenwerking gezocht met de milieuvergunningverleners. Het onderdeel milieu is vaak een onbekend terrein voor de omgevingvergunningverleners bouw, waardoor de communicatie onderling stokt. In deze cursus wordt in één dag inzicht geboden in het systeem van milieuregelgeving.

Inhoud
Deze cursus behandelt de meest relevante regelgeving, waaronder de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de andere relevante milieuwetten en dit allemaal in relatie tot de Wabo. Essentieel voor omgevingvergunningverleners bouw!

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor de omgevingsvergunningsverlener met een bouwachtergrond.