Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van een plan- en project milieueffectrapportage procedure (m.e.r.)

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen.

 • Werking van het instrument milieueffectrapportage
 • Hoe kan ik efficiënt een milieueffectrapportage opstellen?
 • M.e.r en Omgevingswet
 • Gezondheid, klimaat en landschap in de m.e.r.
 • De rol van de verschillende betrokken partijen en burgerparticipatie

Inhoud

Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage zijn bovenstaande aspecten van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot vertragingen in het plan- en besluitvormingsproces en kunnen daardoor consequenties hebben voor de voortgang en de kosten. Gedurende de cursus worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met workshops waarin je zelf aan de slag gaat. Ook gaan we in de cursus in op de actualiteiten rond m.e.r., zoals de rol van gezondheid, klimaat, burgerparticipatie en landschap in de m.e.r. en natuurlijk wordt ingegaan op m.e.r. onder de Omgevingswet.

Voor wie

De cursus ‘Milieueffectrapportage voor plannen en projecten’ is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met milieueffectrapportage. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO en milieu bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Cursusdagen

Najaar 2020

 • donderdag 29 oktober
 • donderdag 5 november
 • donderdag 12 november

Voorjaar 2021

 • dinsdag 6 april 2021
 • dinsdag 13 april 2021
 • dinsdag 20 april 2021

"Gedegen en compleet. Informatie en kennis werd goed gedeeld en de inbreng van gastsprekers was een toegevoegde waarde.”

Programma

Dag 1 – Basis en wet- en regelgeving

 • Inleiding op m.e.r.
 • Commissie mer, rolverdeling, initiatiefnemer en bevoegd gezag
 • Het Besluit-m.e.r.
 • Management van het m.e.r. door de initiatiefnemer

Dag 2 – Tips en trucs, de praktijk

 • Cruciale stappen bij het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) (Aanpak van de verschillende MER-onderdelen)
 • Gezondheid, klimaat en landschap en ruimtelijke kwaliteit in MER
 • Rollenpatronen en de rapportage
 • Presenteren en vergelijken van alternatieven
 • De rol van inspraak en van participatie
 • M.e.r.-beoordeling

Dag 3 – Jurisprudentie en Omgevingswet

 • M.e.r.-jurisprudentie en een toelichting op recente juridische ontwikkelingen
 • MER en de Omgevingswet
 • Casus op gemeentelijk niveau

Docenten

 • drs. J.H.A.M. (Jos) van der Wijst is werkzaam bij de Directie Ecologie van de provincie Noord-Brabant
 • drs. K.M. (Karin) van der Wel is adviseur milieueffectrapportage bij ARCADIS.
 • H.E. (Eric) Dorenbos is HSE manager bij het Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • Drs. E.M. (Ewald) Korevaar is adviseur bij EW Milieu-advies in Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?