Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Cursus Milieueffectrapportage

Zelfstandig management van een plan- en project milieueffectrapportage procedure (m.e.r.)

In de verschillende fasen van een milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot vertragingen in het plan- en besluitvormingsproces en kunnen daardoor consequenties hebben voor de voortgang en de kosten.

 • Werking van het instrument milieueffectrapportage
 • Hoe kan ik efficiënt een milieueffectrapportage opstellen?
 • De rol van de verschillende betrokken partijen

Inhoud

Gedurende de cursus Milieueffectrapportage worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met workshops, waarin verschillende keuzemomenten in de stadia van het m.e.r.-proces aan bod komen. Tevens is er ruimte ingebouwd om onderling ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

De cursus ‘Milieueffectrapportage voor plannen en projecten’ is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met milieueffectrapportage. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO en milieu bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Cursusdagen

Data 2018

Voorjaar

 • dinsdag 15 mei
 • dinsdag 22 mei
 • dinsdag 29 mei
 • dinsdag 12 juni

Najaar

 • donderdag 8 november
 • donderdag 15 november
 • donderdag 22 november
 • donderdag 29 november

Programma

Dag 1

 • Inleiding op milieueffectrapportage
 • Het voortraject
 • Het Besluit milieueffectrapportage
 • Workshop I (Praktische oefening Besluit milieueffectrapportage)
 • De rol van het bevoegd gezag

Dag 2

 • Management van het milieueffectrapportage door de initiatiefnemer
 • Cruciale stappen bij het opstellen van het milieueffectrapport (Aanpak van de verschillende milieueffectrapportage onderdelen)
 • Milieueffectrapportage voor plannen
 • Workshop II plan milieueffectrapportage: beslissen over plannen

Dag 3

 • Rollenpatronen en de rapportage
 • Presenteren en vergelijken van alternatieven
 • Workshop III: Reikwijdtebepaling en ontwikkelen en selectie van alternatieven en varianten
 • De rol van inspraak en van participatie
 • M.e.r.-beoordeling
 • Praktijkvoorbeeld plan-m.e.r.

Dag 4

 • Toetsing van het m.e.r
 • M.e.r.-jurisprudentie en een toelichting op recente juridische ontwikkelingen
 • Workshop IV: beoordelen, afwegen en het nemen van een besluit
 • Ontwikkelingen rond m.e.r.

Een uitgebreide beschrijving van het programma vindt u in de brochure.

Docenten

 • drs. J.H.A.M. (Jos) van der Wijst is werkzaam bij de Directie Ecologie van de provincie Noord-Brabant
 • drs. K.M. (Karin) van der Wel is adviseur milieueffectrapportage bij ARCADIS.
 • H.E. (Eric) Dorenbos is HSE manager bij het Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen.
 • ing. A.M. (Alfons) Finkers is senior beleidsmedewerker bij dienst stadsbeheer; is werkzaam bij de afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving bij de Gemeente Den Haag.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • P. (Patrick) Mulder is senior adviseur Integrale Planstudies & Verkenningen bij Witteveen+Bos in Amsterdam.
 • drs. ing. J. (Johan) Vollenbroek is senior adviseur bij Mobilisation in Nijmegen.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?