Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van een plan- en project milieueffectrapportage procedure (m.e.r.)

In de verschillende fasen van een milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot vertragingen in het plan- en besluitvormingsproces en kunnen daardoor consequenties hebben voor de voortgang en de kosten.

 • Werking van het instrument milieueffectrapportage
 • Aanpak van de verschillende MER-onderdelen
 • Jurisprudentie
 • MER en de Omgevingswet

Inhoud

Gedurende de cursus Milieueffectrapportage worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. Op de eerste  behandelen we de basis en wet- en regelgeving, op de tweede dag gevolgd door de praktijk. De derde dag staat in het teken van jurisprudentie en MER onder de Omgevingswet. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met discussies, workshops en casussen. Tevens is er ruimte ingebouwd om onderling ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

De cursus ‘Milieueffectrapportage voor plannen en projecten’ is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met milieueffectrapportage. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO en milieu bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 28 mei
 • donderdag 4 juni
 • donderdag 11 juni

Programma

Dag 1 – Basis en wet- en regelgeving

 • Inleiding op m.e.r.
 • Commissie mer, rolverdeling, initiatiefnemer en bevoegd gezag
 • Het Besluit-m.e.r.
 • Management van het m.e.r. door de initiatiefnemer

Dag 2 – Tips en trucs, de praktijk

 • Cruciale stappen bij het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) (Aanpak van de verschillende MER-onderdelen)
 • Gezondheid, klimaat en landschap en ruimtelijke kwaliteit in MER
 • Rollenpatronen en de rapportage
 • Presenteren en vergelijken van alternatieven
 • De rol van inspraak en van participatie
 • M.e.r.-beoordeling

Dag 3 – Jurisprudentie en Omgevingswet

 • M.e.r.-jurisprudentie en een toelichting op recente juridische ontwikkelingen
 • MER en de Omgevingswet
 • Casus op gemeentelijk niveau

Docenten

 • drs. J.H.A.M. (Jos) van der Wijst is werkzaam bij de Directie Ecologie van de provincie Noord-Brabant
 • drs. K.M. (Karin) van der Wel is adviseur milieueffectrapportage bij ARCADIS.
 • H.E. (Eric) Dorenbos is HSE manager bij het Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • Drs. E.M. (Ewald) Korevaar is adviseur bij EW Milieu-advies in Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?