Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling

De wereld van stedelijke ontwikkeling en daarmee gebiedsontwikkeling verandert voortdurend. Dat zien we in de recente ontwikkelingen in een pandemie en de gevolgen daarvan op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en veiligheid. Ook de maatschappij verandert. Op veel plekken is de vraag hoe we in deze omstandigheden komen tot een succesvolle planontwikkeling. Er zijn voortdurend nieuwe accenten te plaatsen op het gebied van ruimtelijke ordening, kantoren- en woningmarkt, binnenstedelijk bouwen, duurzaamheid, inclusieve steden; dit alles raakt gebiedsontwikkeling.

In samenwerking met Stichting Orbiters, een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Hoog gewaardeerd!

Inhoud

Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties dienen zich voortdurend te herpositioneren en zijn continu bezig hun visie en werkwijze te herzien. Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie en duurzaamheid zijn nu belangrijke begrippen.

De Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. Je leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling.

Tijdens deze cursus gebiedsontwikkeling wordt onder andere ingegaan op:

 • Herijken en vinden van oplossingen
 • Denken in bedrijfseconomische oplossingen
 • Special: Risicomanagement
 • Special: Energielandschappen en circulaire economie
 • Special: De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanbesteding
 • Special: Ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Special: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Bekijk de brochure voor een uitgebreid overzicht van de inhoud van deze cursus gebiedsontwikkeling.

Voor wie

Deze leergang is op post-hbo niveau en vereist minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

De leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan projectleiders en (gebieds) ontwikkelaars, medewerkers en juristen grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen en -juristen en allround adviseurs.

Cursusdata

Start najaar 2022

 • 1, 15, 29 november, 13 december 2022, 10, 24 januari, 7 februari, 7, 21 maart, 4 april 2023

“Deze leergang is een must have voor iedere projectleider in gebiedsontwikkeling”

Het programma

Hieronder vind je een opsomming van het programma dat bestaat uit 20 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij je graag naar de brochure.

Inleiding

 • De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling
 • Actuele vormen van ruimtelijke ordening

GREX en VEX

 • Vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Omgaan met een businesscase; zakelijke rechtvaardiging van een onderneming
 • Omgevingswet en gebiedsontwikkeling
 • Portfoliosturing grondbedrijf en prioritering
 • De revenuen in de grondexploitatie
 • Van een grond- naar een gebiedsexploitatie en gebiedsgerichte programma’s

Specials

 • Duurzame stedelijke ontwikkeling
 • MKBA en MER
 • Dealmaking in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
 • Aanbesteden en de nieuwe realiteit
 • Juridische en fiscale essenties
 • Risicomanagement
 • Risico’s benoemen, kansen zien in gebiedsontwikkeling
 • Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Gebiedsontwikkeling

 • Spelers in gebiedsontwikkeling
 • Financiering van gebiedsontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling in breed perspectief

Gebiedsontwikkeling in de praktijk

 • Oefening en excursie
 • Binnenstedelijke ontwikkeling in de praktijk

Docenten

De kerndocent van deze leergang is M. (Max) Jeleniewski. Max is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters. Onderstaande gastdocenten verzorgen elk een dagdeel.

 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • P. (Peter) van Haasteren is adviseur grondzaken en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • G. (Guido) Mertens is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • K.V. (Klaas) Bosma is director services bij Reasult
 • H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij HBR Advocaten
 • J. (Jan) Winsemius is eigenaar van Bureau Middelkoop
 • M. (Martijn) Kooiman is directeur projecten bij PAS bv
 • A. (Aeisso) Boelman is director consultancy bij Fakton
 • D. (Damo) Holt is partner bij Rebel Group
 • G. (Geurt) van Randeraat is directeur bij SITE
 • W. (Walter) Hulsker is adviseur bij Ecorys
 • B. (Bram) van Uden is coördinator planeconomie bij gemeente Amstelveen
 • C. (Chantal) Robbe is senior adviseur gebiedsontwikkeling bij Stadskwadraat
 • D. (Dave) Alberts en P. (Paul) den Otter zijn adviseurs duurzame gebiedsontwikkeling bij Over Morgen
 • F. (Floris) van der Veen is adviseur duurzame energie bij Rebel Group
 • J. (Jelmer) Blom is planeconoom bij Urban Reality
 • E. (Edwin) Smits is senior project manager bij gemeente Rotterdam

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De drie leergangen vormen samen een leerlijn. De basis leergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De twee andere leergangen sluiten hierop aan. De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. De Leergang Regie op overheidsvastgoed gaat in op het beheer, kosten en opbrengsten van overheidsvastgoed.

Meer weten? Neem contact op met onze studieadviseur of kijk op de speciale webpagina geoplan.nl/leergangregie. Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?