Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling

Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het ruimtelijk en vastgoedgebied. Op veel plekken ontstaat momenteel een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Een aantal thema’s wordt daarbij steeds belangrijker; duurzaamheid, binnenstedelijk bouwen, circulaire economie, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze.

 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Hoog gewaardeerd!

Inhoud

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie is nu een belangrijk begrip.

Onze succesvolle en hoog gewaardeerde Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen op te starten en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”.

Herijken en vinden van oplossingen

 • Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling
 • Nieuwe ontwikkel strategieën gericht op waardecreatie
 • Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Denken in bedrijfseconomische oplossingen

 • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
 • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen en all round adviseurs.

De leergang is op academisch/post hbo-niveau en vereist kennis of werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

Cursusdata

Voorjaar 2019

 • dinsdag 29 januari 2019
 • dinsdag 12 februari 2019
 • dinsdag 19 maart 2019
 • dinsdag 2 april 2019
 • dinsdag 23 april 2019
 • dinsdag 14 mei 2019
 • dinsdag 28 mei 2019
 • dinsdag 11 juni 2019
 • dinsdag 25 juni 2019
 • dinsdag 9 juli 2019

Voorjaar 2019

 • dinsdag 16 april 2019
 • dinsdag 7 mei 2019
 • dinsdag 21 mei 2019
 • dinsdag 4 juni 2019
 • dinsdag 18 juni 2019
 • dinsdag 2 juli 2019
 • dinsdag 16 juli 2019
 • dinsdag 3 september 2019
 • dinsdag 17 september 2019
 • dinsdag 1 oktober 2019

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 20 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Inleidende dagdelen
Dagdeel 1: De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling
Dagdeel 2: Financiële regie in gebiedsontwikkeling

De financiële dagdelen
Dagdeel 3: Vastgoed in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 4: Omgaan met een businesscase; zakelijke rechtvaardiging van een onderneming
Dagdeel 5: De revenuen in de grondexploitatie
Dagdeel 6: Porfoliosturing grondbedrijf en prioritering
Dagdeel 7: Van een grond- naar een gebiedsexploitatie en tijdelijkheid

Specials
Dagdeel 8: Duurzame stedelijke ontwikkeling
Dagdeel 9: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling
Dagdeel 10: Dealmaking in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Dagdeel 11: Juridische essenties
Dagdeel 12: Aanbesteding en de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling
Dagdeel 13: Veranderende spelers in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 14: Nieuwe vormen en financiering van gebiedsontwikkeling
Dagdeel 15: Gebiedsontwikkeling in breed perspectief
Dagdeel 16: Excursie en oefening

Specials
Dagdeel 17: Risico’s benoemen, kansen zien in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 18: Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Afsluitende dag
Dagdeel 19: Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de praktijk
Dagdeel 20: Excursie en afsluiting

Docenten

Peter van Haasteren, Max Jeleniewski, Ines Keetell, Guido Mertens en Harry Nijland zijn de oprichters van Stichting Orbiters. Orbiters is een onafhankelijke denktank op het terrein van de gebiedsontwikkeling en verenigd circa 25 onafhankelijke en leidende denkers uit het werkveld die garant staan voor creativiteit, oplossingen, praktijkkennis en een krachtig innovatief potentieel.

Coördinatie leergang

In totaal zijn er 18 docenten aan de leergang verbonden die ieder in het eigen (deel)vakgebied actief zijn en hun sporen hebben verdiend. Max Jeleniewski is de inhoudelijke coördinator van de cursus. Hij is de verbindende schakel tussen de deelnemende cursisten en de docenten en draagt de verantwoordelijkheid voor afstemming en een vloeiende overgang tussen lesblokken.

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?