Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling

Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het ruimtelijk en vastgoedgebied. Op veel plekken ontstaat momenteel een vraag naar succesvolle gebiedsontwikkeling. Een aantal thema’s wordt daarbij steeds belangrijker; duurzaamheid, binnenstedelijk bouwen, circulaire economie, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze.

 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Hoog gewaardeerd!

Inhoud

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren voor gebiedsontwikkeling. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie is nu een belangrijk begrip.

Onze succesvolle en hoog gewaardeerde Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen op te starten en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters leergang “Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling”.

Herijken en vinden van oplossingen

 • Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling
 • Nieuwe ontwikkel strategieën gericht op waardecreatie
 • Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Denken in bedrijfseconomische oplossingen

 • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
 • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Voor wie

Deze leergang gebiedsontwikkeling is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen en all round adviseurs.

De leergang is op academisch/post hbo-niveau en vereist kennis of werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

Cursusdata

Voorjaar 2020

 • dinsdag 12 & 26 mei
 • dinsdag 9 & 23 juni
 • dinsdag 1, 15 & 29 september
 • dinsdag 27 oktober
 • dinsdag 10 & 24 november

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 20 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Inleidende dagdelen
Dagdeel 1: De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling
Dagdeel 2: Financiële regie in gebiedsontwikkeling

De financiële dagdelen
Dagdeel 3: Vastgoed in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 4: Omgaan met een businesscase; zakelijke rechtvaardiging van een onderneming
Dagdeel 5: De revenuen in de grondexploitatie
Dagdeel 6: Porfoliosturing grondbedrijf en prioritering
Dagdeel 7: Van een grond- naar een gebiedsexploitatie en tijdelijkheid

Specials
Dagdeel 8: Duurzame stedelijke ontwikkeling
Dagdeel 9: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling
Dagdeel 10: Dealmaking in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Dagdeel 11: Juridische essenties
Dagdeel 12: Aanbesteding en de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling
Dagdeel 13: Veranderende spelers in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 14: Nieuwe vormen en financiering van gebiedsontwikkeling
Dagdeel 15: Gebiedsontwikkeling in breed perspectief
Dagdeel 16: Excursie en oefening

Specials
Dagdeel 17: Risico’s benoemen, kansen zien in gebiedsontwikkeling
Dagdeel 18: Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Afsluitende dag
Dagdeel 19: Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de praktijk
Dagdeel 20: Excursie en afsluiting

Docenten

 • P. (Peter) van Haasteren is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • M. (Max) Jeleniewski is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • G. (Guido) Mertens is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • H.G.M. (Harry) Nijland is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • B. (Bram) van Uden is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • K.V. (Klaas) Bosma is director services bij Reasult
 • H. (Hans) Wisse is projectmanager bij de gemeente Den Haag
 • J. (Jan) Winsemius is eigenaar van Bureau Middelkoop
 • M. (Martijn) Kooiman is directeur projecten bij PAS bv
 • R. (Ruben) Visser is projectmanager bij Over Morgen
 • J. (Janneska) Spoelman is eigenaar, onderzoeker en architect bij Buro JA
 • A. (Aeisso) Boeman is director consultancy bij Fakton
 • M. (Martijn) Oude Luttikhuis is projectdirecteur bij D2 Ontwikkeling
 • D. (Damo) Holt is partner bij Rebel Group
 • T. (Theo) Stauttener is adviseur bij Stadkwadraat
 • G. (Geurt) van Randeraat is directeur bij SITE

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?