Duur: 8 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 3.150 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Leergang Planeconomie nieuwe stijl

Basisvaardigheden financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis planeconomie
 • Gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek die als rode draad door de leergang loopt

Beschrijving

Aanleiding

Langzaam maar zeker zien we op veel plekken nieuwe vraag ontstaan naar bouwpercelen. De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan, maar tegelijkertijd zien we dat het marktherstel in sommige landsdelen fragiel is en is er onverminderd een enorme leegstand bij kantoren, met noodzaak tot omkatting. De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog erg grillig en er ontstaat ook op steeds meer plaatsen een krimpopgave.

Oude financiële sturingsmodellen werken steeds minder, omdat de condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen zijn veranderd. De overheden hebben minder geld om te investeren en vermijden risico’s. Er is een terugtocht naar de publieke rol. De woningcorporaties liggen aan de spreekwoordelijke ketting en de grotere ontwikkelaars zijn fors ingekrompen of hebben een zware financiële aderlating ondergaan. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies.

Tegen dit decor van actualiteiten die zichtbaar zijn in de gebiedsontwikkeling, reiken Geoplan en de Stichting Orbiters gezamenlijk een praktijkgerichte leergang aan over de basisbeginselen van de planeconomie.

Inhoud

Deze leergang reikt de grondstof aan om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk te maken. Bij het sturen op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld en grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol. Het vraagt om andere manieren van denken en rekenen. Deze leergang richt zich daarbij op:

 • Geldstromen in de huidige gebiedsontwikkeling: mogelijkheden om ontwikkelingen haalbaar te maken
 • Rekenen met grondexploitaties en gebiedseconomie
 • Risicobeheersing van de exploitaties
 • Het programmeren van ontwikkellocaties
 • Optimaal gebruik maken van de huidige en toekomstige wetgeving
 • Financiële regie: hoe maak je de juiste berekeningen en aan welke knoppen kun je draaien?
 • Visie en sturing op het grondbedrijf
 • Actoren in de markt van de planontwikkeling
 • Contractvormen
 • Doelgroep

  De doelgroep bestaat uit medewerkers van gemeente, provincie, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling (beleid, bedrijfsvoering, advies en projectleiding). Denk hierbij aan:

  • Allround adviseurs / specialisten
  • Medewerkers en juristen grondzaken
  • Planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen

  Affiniteit met het vakgebied is gewenst, maar er is geen specifieke voorkennis vereist. We bieden deze leergang in het bijzonder aan voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met planeconomie en een loopbaan binnen dit vakgebied voor ogen hebben.