Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De markt voor nieuw vastgoed kent weer goede tijden. De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan met een navenante prijsexplosie, en tegelijkertijd zien we dat de marktontwikkeling in sommige landsdelen nog fragiel is. Dat vraagt nieuwe kennis van de planeconoom om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk te maken! Lees verder om meer te weten te komen over de opleiding Planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling.

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Inhoud

De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is grillig en er ontstaat op steeds meer plaatsen een krimpopgave. Verschillen tussen regio’s manifesteren zich sterker. Daarnaast werken oude financiële sturingsmodellen in de planeconomie steeds minder goed omdat de condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen zijn veranderd.

De behoefte aan deskundige mensen die weten hoe je ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten neemt weer toe. De afgelopen jaren is de instroom in het vakgebied zeer beperkt geweest en heeft er een grote uitstroom plaatsgevonden. Tegen dit decor van actualiteiten reiken Geoplan en Orbiters in hechte samenwerking deze Leergang Basis planeconomie aan.

Een vliegende start

Met deze opleiding planeconomie maakt u als beginnende planeconoom een vliegende start. Het rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de stad via vastgoed- en grondexploitaties staat centraal. Nieuw is dat er naast bestaande oefeningen ook een competentieopdracht is om een artikel dan wel beleidsadvies  te kunnen schrijven. Leerdoel is om een logisch opgebouwd, compact en transparante tekst kunnen maken. Maar ook andere benodigde basiskennis voor het kunnen voeren van financiële regie komt ruim aan bod. De opleiding richt zich onder meer op de volgende vragen:

 • wie zijn actoren in de markt van de planontwikkeling?
 • welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen?
 • wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
Studiebelasting

Vanaf dagdeel 2 krijgt u steeds minimaal een week van te voren de presentaties en een update van de verplichte en aanbevolen literatuur. Hierbij is het vereist dat u de verplichte literatuur voorafgaand aan het dagdeel doorneemt zodat we in de les een gelijk startniveau hebben. Hiervoor geldt een studiebelasting van maximaal twee uur per dagdeel. Het schrijven van het artikel of beleidsadvies gebeurd voor een deel tijdens de leergang. Buiten de studiedagen kunt u hiervoor maximaal tien uur rekenen verdeeld over de looptijd van de leergang.

Voor wie

Deze opleiding Planeconomie is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. Daarnaast is de leergang zeer geschikt voor mensen die als planeconoom aan het werk gaan en een vliegende start in het vakgebied willen maken. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De opleiding is bijzonder geschikt voor mensen die de basisvaardigheid wensen eigen te maken rond de planeconomie. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de opleiding is hbo.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 5 & 19 maart
 • donderdag 2, 9 & 16 april
 • donderdag 14 & 28 mei
 • donderdag 11 & 25 juni

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 16 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Introductie leergang Planeconomie
Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Twee rekenoefeningen
Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling
 • De inkoop
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal
Capita selecta
 • Marktpartijen
 • Fiscaliteit
 • Gemeente en provincie
Afsluitende excursie

Docenten

 • P. (Peter) van Haasteren is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • M. (Max) Jeleniewski is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • G. (Guido) Mertens is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • H.G.M. (Harry) Nijland is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • J. (John) Westrik is associate professor bij Universiteit Delft
 • R. (Radboud) Ammerlaan is adviseur bij Royal HaskoningDHV
 • E. (Erik) de Leve is consultant bij Stec groep
 • T. (Theo) van der Heijden is adviseur bij Van der Heijden grondbeleid
 • M. (Marco) Elshof is adviseur bij de gemeente Apeldoorn
 • S. (Sjoerd) Blokpoel is adviseur bij de gemeente Amsterdam
 • M. (Myrthe) Hinskens is adviseur bij EY
 • A. (Arnoud) Ashouwer is teammanager bij de gemeente Kampen
 • C. (Chantal) Robbe is adviseur bij Stadkwadraat

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De andere leergang, Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?