Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De markt voor nieuw vastgoed kent weer goede tijden. De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan met een navenante prijsexplosie, maar tegelijkertijd zien we dat de marktontwikkeling in sommige landsdelen nog fragiel is. Dat vraagt nieuwe kennis van u als planeconoom om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk te maken!

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Inhoud

De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog erg grillig en er ontstaat ook op steeds meer plaatsen een krimpopgave. Verschillen tussen regio’s manifesteren zich sterker. Oude financiële sturingsmodellen in de planeconomie werken echter steeds minder, omdat de condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen zijn veranderd. Overheden hebben minder geld om te investeren en vermijden risico’s. Er is een terugtocht naar de publieke rol. Woningcorporaties liggen echter aan de spreekwoordelijke ketting en de grotere ontwikkelaars zijn fors ingekrompen of hebben een zware financiële aderlating ondergaan. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. Locaties worden gemiddeld genomen kleiner, de tijd van de grote VINEX gebieden is voorbij. Verversing van bestaand stedelijk gebied wordt dominanter.

Tegen dit decor van actualiteiten reiken Geoplan en Orbiters in hechte samenwerking deze Leergang Basis planeconomie aan. Met deze opleiding planeconomie maakt u als beginnende planeconoom een vliegende start. Het rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de stad via vastgoed- en grondexploitaties staat centraal. Maar ook andere benodigde basiskennis voor het kunnen voeren van financiële regie komt ruim aan bod, zoals de relevante bestuur- en privaatrechtelijke onderwerpen, kennis over het proces van ruimtelijke ontwikkelingen en juridische en contractaspecten. De opleiding richt zich op de volgende vragen:

 • welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • wie zijn actoren in de markt van de planontwikkeling
 • welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen

 

Voor wie

Deze opleiding Planeconomie is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. Daarnaast is de leergang is zeer geschikt voor mensen die als planeconoom aan het werk gaan en een vliegende start in het vakgebied willen maken. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De leergang is bijzonder geschikt voor mensen die de basisvaardigheid wensen eigen te maken rond de planeconomie. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de opleiding is hbo.

Cursusdagen

Voorjaar 2019

 • dinsdag 28 mei
 • dinsdag 11 juni
 • dinsdag 25 juni
 • dinsdag 17 september
 • dinsdag 1 oktober
 • dinsdag 29 oktober
 • dinsdag 12 november
 • dinsdag 26 november

Najaar 2019 / 2020

 • dinsdag 5 november
 • dinsdag 19 november
 • dinsdag 3 december
 • dinsdag 17 december
 • dinsdag 14 januari
 • dinsdag 28 januari
 • dinsdag 11 februari
 • dinsdag 10 maart
 • dinsdag 24 maart

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 16 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Introductie leergang Planeconomie

 • De arena van grondzaken

Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen

 • Een eerste rekenoefening
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Een tweede rekenoefening

Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling

 • De inkoop
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal

Capita selecta

 • Marktpartijen
 • Fiscaliteit
 • Gemeente en provincie

Afsluitende excursie

Docenten

 • P. (Peter) van Haasteren is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • M. (Max) Jeleniewski is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • G. (Guido) Mertens is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • H.G.M. (Harry) Nijland is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • J. (John) Westrik is associate professor bij Universiteit Delft
 • R. (Radboud) Ammerlaan is adviseur bij Royal HaskoningDHV
 • E. (Erik) de Leve is consultant bij Stec groep
 • T. (Theo) van der Heijden is adviseur bij Van der Heijden grondbeleid
 • M. (Marco) Elshof is adviseur bij de gemeente Apeldoorn
 • S. (Sjoerd) Blokpoel is adviseur bij de gemeente Amsterdam
 • M. (Myrthe) Hinskens is adviseur bij EY
 • A. (Arnoud) Ashouwer is teammanager bij de gemeente Kampen
 • C. (Chantal) Robbe is adviseur bij Stadkwadraat

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De andere leergang, Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?