Duur:
vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Leergang Omgevingswet – in ontwikkeling

Van sectoraal naar integraal
  • Aanleiding, opzet en inhoud Omgevingswet
  • De nieuwe instrumenten
  • Gedrag en cultuur
  • Speelruimte, hoe in te zetten?

Beschrijving

Aanleiding

De Omgevingswet gaat naar verwachting begin 2019 van kracht. Hoewel er nog veel onduidelijk lijkt in de praktijk, is 99% van de Wet en de vier AMvB’s al bekend. Naar verwachting zal dat vanwege de grote Kamermeerderheden niet substantieel veranderen. Zaak voor u om u goed voor te bereiden.

Inhoud

Deze leergang biedt u kennis en vaardigheden waarmee u nu al aan de slag kunt en die van grote waarde zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet in uw praktijk.

Om zo ver te kunnen komen is een algemeen beeld van de nieuwe Omgevingswet nodig:
Wat is de doelstelling van de nieuwe wet, wat zijn de achterliggende redenen? Daarvoor moet u kennis hebben, weten hoe de verschillende onderdelen van de wet in elkaar zitten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. U leert welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt en waar de speelruimte ligt. U leert uw ambities te bepalen. Om tot een goede implementatie van de Omgevingswet te kunnen komen, moet u co-creëren, elkaar faciliteren, adviseren en out of the box denken zonder van uw voetstuk te vallen. Hoe onderhoudt u de dialoog en zorgt u voor participatie?

Doelgroep

De leergang is bestemd voor iedereen die op dit moment te maken heeft, of in de nabije toekomst te maken krijgt met de Omgevingswet. Denk hierbij aan gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, adviesbureaus, bouwontwikkelaars, projectontwikkelaars, architecten, GGD, advocaten, et cetera.