Duur: 10 dagen van 9.30 tot 16.30
€ 3.750,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling
  • Beheren en sturen van projecten
  • Vlot trekken van ruimtelijke ontwikkelingen
  • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie

Beschrijving

We zien op veel plekken een vraag ontstaan om tot succesvolle planontwikkeling te komen. Dit op het gebied van binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. De woningbouw trekt weer aan en ook verandert de markt van winkelvastgoed, kantoren en bedrijventerreinen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het ruimtelijk en vastgoedgebied. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich voortdurend en herzien hun visie en werkwijze.

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de condities om tot succesvolle planontwikkeling te komen zijn veranderd. Waardecreatie is daarbij een belangrijk begrip. Hier bovenop wijzigt ook de wet- en regelgeving.

Kortom: we moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om waardevolle gebiedsontwikkeling te realiseren.

Inhoud van de leergang

Denken in bedrijfseconomische oplossingen
• Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
• Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
• Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Herijken en vinden van oplossingen
• Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
• Nieuwe energielandschappen en circulaire economie
• Recente ontwikkelingen in ruimtelijke ordening

Het complete programma en de inhoud hiervan kunt u vinden in het tabblad 'Programma'. In deze leergang wordt direct een vertaling gemaakt naar uw eigen werksituatie. Hierdoor kunt u meteen aan de slag met het geleerde.

Voorafgaand aan iedere lesdag ontvangt u de benodigde documentatie. Tijdens het dagdeel wordt de essentie hiervan besproken. De praktische toepassing vindt plaats aan de hand van een concrete casus: toepasbaarheid op de eigen werksituatie is hierin leidend. Daartoe bestaat de mogelijkheid uw eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan:
• Projectleiders en (gebieds-)ontwikkelaars
• Medewerkers en juristen grondzaken
• Planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen
• Allround adviseurs / specialisten

De leergang is op academisch/post hbo-niveau en vereist kennis dan wel werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Planeconomie nieuwe stijl”.