Duur: 10 dagen van 9.30 tot 16.30
€ 3.750,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

Financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling
  • Beheren en sturen van projecten
  • Vlot trekken van ruimtelijke ontwikkelingen
  • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie

Beschrijving

Na de crisis zien we op veel plekken nieuwe vraag ontstaan om tot succesvolle planontwikkeling te komen. De woningbouw trekt weer aan, maar de markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog grillig. Ook ontstaat op steeds meer plaatsen een krimpopgave. Er is in de tussentijd veel veranderd op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Betrokken partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich en herzien hun visie en werkwijze.

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Traditionele financiële sturingsmodellen werken minder goed: de condities om tot succesvolle planontwikkeling te komen zijn veranderd. Ook de wet- en regelgeving wijzigt. Kortom: we moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om waardevolle gebiedsontwikkeling te realiseren.

 

Inhoud van de leergang

Denken in bedrijfseconomische oplossingen
• Beheren en sturen van projecten
• Visie op het grondbedrijf
• Inzicht in waardecreatie

Herijken en vinden van oplossingen
• Vlot trekken van ruimtelijke ontwikkelingen
• Nieuwe vormen en andere aansluiting
• Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie

Het complete programma en de inhoud hiervan kunt u vinden in het tabblad 'Programma'. In deze leergang wordt direct een vertaling gemaakt naar uw eigen werksituatie. Hierdoor kunt u meteen aan de slag met het geleerde.

Voorafgaand aan iedere lesdag ontvangt u de benodigde documentatie. Tijdens het dagdeel wordt de essentie hiervan besproken. De praktische toepassing vind plaats aan de hand van een concrete casus: toepasbaarheid op de eigen werksituatie is hierin leidend. Daartoe bestaat de mogelijkheid uw eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezighouden met stedelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan:
• Allround adviseurs / specialisten
• Medewerkers en juristen grondzaken
• Planeconomen, vastgoedeconomen en vastgoedjuristen
• Projectleiders en (gebieds-)ontwikkelaars

De leergang is op academisch/post hbo-niveau en vereist kennis dan wel werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Basisvaardigheid financiele regie bij Ruimtelijke ontwikkeling”.

Resultaat
Het kunnen opzetten, beoordelen en de financiële onderbouwing kunnen leveren van complexe (gebieds- en project-) ontwikkelingen in middelgrote en grote steden, regionale gebieden en op provinciaal niveau.
Aan het einde van de leergang krijgt u een certificaat van deelname uitgereikt. Er is geen examen.