Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Ontwikkel uw basisvaardigheden planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De markt voor nieuw vastgoed kent weer goede tijden. De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan met een navenante prijsexplosie, maar tegelijkertijd zien we dat de marktontwikkeling in sommige landsdelen nog fragiel is.

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis planeconomie
 • Gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek die als rode draad door de leergang loopt

Inhoud

De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog erg grillig en er ontstaat ook op steeds meer plaatsen een krimpopgave. Verschillen tussen regio’s manifesteren zich sterker. Oude financiële sturingsmodellen werken echter steeds minder, omdat de condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen zijn veranderd. De overheden hebben minder geld om te investeren en vermijden risico’s. Er is een terugtocht naar de publieke rol. De woningcorporaties liggen echter aan de spreekwoordelijke ketting en de grotere ontwikkelaars zijn fors ingekrompen of hebben een zware financiële aderlating ondergaan. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies.  De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote VINEX gebieden is voorbij. Verversing van bestaand stedelijk gebied wordt dominanter.

Tegen dit decor van actualiteiten reiken Geoplan en Orbiters in hechte samenwerking deze basisopleiding aan. Het rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de stad via vastgoed- en grondexploitaties staat centraal. Maar ook andere benodigde basiskennis voor het kunnen voeren van financiële regie komt ruim aan bod, zoals de relevante bestuur- en privaatrechtelijke onderwerpen, kennis over het proces van ruimtelijke ontwikkelingen en juridische en contractaspecten. De basisopleiding richt zich op de volgende vragen:

 • welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • wie zijn actoren in de markt van de planontwikkeling
 • welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen

 

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De leergang is bijzonder geschikt voor mensen die de basisvaardigheid wensen eigen te maken rond de planeconomie. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is HBO.

Cursusdagen

Najaar 2018

 • dinsdag 20 november
 • dinsdag 4 december
 • dinsdag 18 december
 • dinsdag 15 januari
 • dinsdag 29 januari
 • dinsdag 12 februari
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 2 april

Voorjaar 2019

 • Dinsdag 23 april 2018
 • Dinsdag 14 mei 2018
 • Dinsdag 28 mei 2018
 • Dinsdag 11 juni 2018
 • Dinsdag 25 juni 2018
 • Dinsdag 9 juli 2018
 • Dinsdag 10 september 2018
 • Dinsdag 24 september 2018

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 16 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Introductie

 • De arena van grondzaken

Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen

 • Een eerste rekenoefening
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Een tweede rekenoefening

Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling

 • De inkoop
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal

Introductie:

 • De arena van grondzaken

 

Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen:

 • Een eerste rekenoefening
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Een tweede rekenoefening

 

Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling

 • De inkoop
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal

Capita selecta

 • Marktpartijen
 • Fiscaliteit
 • Gemeente en provincie

Afsluitende excursie

Docenten

Peter van Haasteren, Max Jeleniewski, Ines Keetell, Guido Mertens en Harry Nijland zijn oprichters van en adviseurs bij Stichting Orbiters. Naast de Orbiters treden op: John Westrik (Universiteit Delft), Radboud Ammerlaan (Royal HaskoningDHV), Erik de Leve (STEC), Theo van der Heijden (van der Heijden grondbeleid), Marco Elshof, Sjoerd Blokpoel (gemeente Amsterdam), Myrthe Hinskens (EY), Arnoud Ashouwer (gemeente Kampen) en Chantal Robbe (Stad2Kwadraat).

 

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De andere leergang, Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?