Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Ontwikkel uw basisvaardigheden planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan. Tegelijkertijd zien we een enorme leegstand bij kantoren. De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog grillig. Veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. Maar wie gaat dat betalen?

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis planeconomie
 • Gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek die als rode draad door de leergang loopt

Inhoud

Oude financiële sturingsmodellen werken steeds minder. De voorwaarden om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen, zijn veranderd. Overheden hebben minder geld om te investeren en vermijden risico’s in gebiedsontwikkeling. De woningcorporaties liggen aan de ketting. En grotere projectontwikkelaars hebben financieel zwaar geleden tijdens de crisis.

Tegen deze actuele achtergrond bieden Geoplan en Stichting Orbiters samen de Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling aan. Met deze leergang krijgt u basiskennis en- vaardigheden planeconomie om gebiedsontwikkelingen financieel te doorgronden en in de hand te houden. Bij de actuele sturing op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld en grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol. Het vraagt om andere manieren van denken en rekenen. Deze leergang richt zich daarbij op:

 • Geldstromen in de huidige gebiedsontwikkeling
 • Rekenen met grondexploitaties en gebiedseconomie
 • Omgaan met kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, rente en indexeren
 • Risicobeheersing van de exploitaties
 • Het programmeren van ontwikkellocaties
 • Optimaal gebruik maken van de huidige en toekomstige wetgeving
 • Financiële regie: aan welke knoppen kun je draaien?
 • Visie op en besturing van een grond(productie)bedrijf
 • Actoren in de markt van de planontwikkeling
 • Contractvormen

 

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De leergang is bijzonder geschikt voor mensen die de basisvaardigheid wensen eigen te maken rond de planeconomie. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is HBO.

Cursusdagen

Najaar 2018

 • dinsdag 20 november
 • dinsdag 4 december
 • dinsdag 18 december
 • dinsdag 15 januari
 • dinsdag 29 januari
 • dinsdag 12 februari
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 2 april

Voorjaar 2019

 • Dinsdag 23 april 2018
 • Dinsdag 14 mei 2018
 • Dinsdag 28 mei 2018
 • Dinsdag 11 juni 2018
 • Dinsdag 25 juni 2018
 • Dinsdag 9 juli 2018
 • Dinsdag 10 september 2018
 • Dinsdag 24 september 2018

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 16 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

 • Dagdeel 1: De arena van grondzaken
 • Dagdeel 2: Een eerste rekenoefening
 • Dagdeel 3: Het ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • Dagdeel 4: De kosten in de grondexploitatie
 • Dagdeel 5: De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Dagdeel 6: Rekentechniek en tweede rekenoefening
 • Dagdeel 7:  Proces en inhoud: de inkoop (alle inkoopvarianten)
 • Dagdeel 8: Proces en inhoud: de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, Wabo, etc)
 • Dagdeel 9: Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Dagdeel 10: Proces en inhoud: gronduitgifte
 • Dagdeel 11: Proces en inhoud: risicodetectie, risicoafdrijving
 • Dagdeel 12: Kostenverhaal (rol van de overheid, hoe er mee om te gaan als particulier, anterieur en exploitatieplan)
 • Dagdeel 13: Capita selecta: de marktpartijen
 • Dagdeel 14: Capita selecta: de fiscaliteit
 • Dagdeel 15: Capita selecta: de gemeente en de provincie
 • Dagdeel 16: Een afsluitende excursie

Docenten

Peter van Haasteren, Max Jeleniewski, Ines Keetell, Guido Mertens en Harry Nijland zijn de oprichters van Stichting Orbiters. Orbiters is een onafhankelijke denktank op het terrein van de gebiedsontwikkeling en verenigd circa 25 onafhankelijke en leidende denkers uit het werkveld die garant staan voor creativiteit, oplossingen, praktijkkennis en een krachtig innovatief potentieel.

Naast de Orbiters treden o.a. op: Raboud Ammerlaan (Royal HaskoningDHV), Theo van der Heijden (van der Heijden grondbeleid), Dieks Boswinkel (PWC), Jeroen van Otterloo (Heijmans), Sjoerd Blokpoel (Gemeente Amsterdam), Arnoud Ashouwer (Gememeente Kampen) en Chantal Robbe (Stad2Kwadraat).

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De andere leergang, Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?