Lab voor Gebiedsontwikkeling

Inzicht in de actuele discussies binnen gebiedsontwikkeling

We hebben het voorrecht om in een tijdspad te leven waar, om meer redenen dan ooit tevoren, verwachtingsvol naar gebiedsontwikkeling gekeken wordt om oplossingen aan te dragen voor diverse sociale, maatschappelijke en fysieke uitdagingen. Een voorrecht omdat via gebiedsontwikkeling een belangrijke bijdrage aan deze complexe uitdagingen geleverd kan worden. Maar juist die complexiteit kan ook verlammend werken. Er zijn vele vragen die liefst integraal beantwoord moeten worden. Vragen over het stimuleren en de betaalbaarheid van woningbouw of over het rendement van gebiedsontwikkelingen. En vragen over actuele thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en placemaking/branding van gebieden.

 • Aan de slag met de grote thema’s binnen gebiedsontwikkeling
 • Unieke, interactieve opzet met verschillende inzichten op de hoofdthema’s
 • Elementen slim combineren om tot succesvolle gebiedsontwikkeling te komen
 • Veel ruimte voor discussie

Inhoud

Waar ontwikkelingen complex zijn, zijn er natuurlijk ook vele verschillende meningen, inzichten, do’s en dont’s en (on)waarheden. Hier wordt dan vervolgens veelvuldig over gediscussieerd; wel of niet tiny housing, wel of niet hoogbouw, wel of geen inclusiviteit, wel of geen sociale woningbouw voorschrijven en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hoe zorgen we ervoor dat we in de gebiedsontwikkelingen aan de slag gaan met de grote uitdagingen en dat we niet verstarren maar versnellen? Om dit te bereiken is kennis en inzicht nodig over alle relevante discussies en mogelijkheden. Die kennis en inzicht worden in dit lab geboden. We gaan in op actuele discussies en vraagstukken in gebiedsontwikkeling. We doen dat natuurlijk zonder “de waarheid” te verkondigen, maar we geven inzicht in de verschillende meningen en recepten en de do’s en dont’s. We laten zien hoe je elementen slim combineert en hoe je tot een succesvolle gebiedsontwikkeling komt. Het lab geeft stof tot nadenken maar ook praktische tips om direct in de praktijk te kunnen gebruiken.

Met een dynamisch matrixprogramma gaan we aan de hand van vier thema’s aan de slag. Download de brochure voor een verdere uitwerking van de thema’s. De vier thema’s komen beide dagen aan de orde en zijn:

 • Toekomstgericht: hoe ga je om met de actuele maatschappelijke uitdagingen en discussies;
 • Rendement: hoe krijg je inzicht en stuur je in het brede maatschappelijke en financiële resultaat van een gebiedsontwikkeling;
 • Samenwerken en verbinden: waardecreatie door samenwerking, placemaking/branding, en innovatie als motor van gebiedsontwikkeling;
 • Regelen: gebruik maken van huidige en toekomstige wet- en regelgeving en hoe zorg je voor een goed proces in je organisatie.

In deze vier lijnen komen telkens een aantal van de bovengenoemde inhoudelijke thema’s aan bod, waardoor deze langs verschillende invalshoeken worden benaderd. Acht verschillende sprekers verzorgen in twee dagen een zeer uitdagend en afwisselend programma, waarbij zeker ook nog gelegenheid voor netwerken is. Het lab geeft stof tot nadenken maar ook praktische tips om direct in de praktijk te kunnen gebruiken.

Voor wie

Iedereen die werkzaam is als projectleider, projectmanager, financieel regisseur, strateeg, adviseur in de ruimtelijke ordening, beleidsmaker van provincie of gemeente, projectontwikkelaar, vastgoedbeleggers en die in twee dagen tijd inzicht willen krijgen in de actualiteit van gebiedsontwikkelingen.

Van de deelnemers wordt een proactieve inbreng verwacht om gezamenlijk tot een discussie te komen. Doel van de cursus is niet zozeer kennisoverdracht, maar het verdiepen van de onderwerpen onder leiding van de gespreksleiders. Ruime ervaring binnen gebiedsontwikkeling is daarom een vereiste. Deze cursus is een verdere verdieping van onze leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, alhoewel het niet noodzakelijk is die leergang gevolgd te hebben voor deelname.

Het programma

Kernthema Dag 1 – 28 mei 2020 Dag 2 – 11 juni 2020
Kernthema 1: Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling Stappenplan voor de
realisatie van een circulaire gebiedsontwikkeling
De toekomst verkennen via een
aantal scenario’s (wonen, energietransitie, mobiliteit en
de ruimtelijke gevolgen voor de economie)
Kernthema 2: Rendement van gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling als meervoudig  investeringsprogramma. Opzetten van een interactief (reken)model om de
maatschappelijke kosten en
baten integraal te verkennen.
Kernthema 3: Samenwerken in gebiedsontwikkeling Hoe doe je aan placemaking? Bijdrage institutionele beleggers
aan de verstedelijkingsopgave.
Kernthema 4: Regelen Omgevingswet en fysieke leefomgeving. Hoe selecteer je als gemeente
je samenwerkingspartner(s)?

Docenten

Dagvoorzitters

 • Guido Mertens oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • Max Jeleniewski oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters


Gastsprekers (wisselend aan de hand van actualiteit):

 • Heleen Luijt MSc, projectontwikkelaar, Kondor Wessels Vastgoed
 • Tom Daamen Ass professor Urban Development Management, TU Delft
 • Staf Depla voormalig wethouder, gemeente Eindhoven
 • Boy Wesel MCD Manager strategic partnerships, Bouwinvest
 • Sarah Ros bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Sarah Ros Bestuursadvies
 • Aeisso Boelman Msc, partner, Fakton

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?