Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Aantrekkelijke en leefbare steden en dorpen in relatie tot klimaataspecten

Water en in het bijzonder waterveiligheid staan al lang hoog op de politieke agenda. Veranderingen in klimaat zorgen dat waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte nadrukkelijk een plaats krijgen op die agenda.

 • Kennis van het ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling
 • Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte
 • Gevolgen Omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting
 • Ruimtelijke keuzes op het klimaat in bebouwd gebied
 • Een offensieve klimaatstrategie: werken vanuit kansen

Inhoud

Alle betrokken deskundigen beseffen dat een goede afstemming tussen enerzijds water, droogte en hitte en anderzijds ruimte essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. Het effect van voortgaande verstedelijking, met als gevolg verdichting en verharding, op de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen is minstens zo sterk als de invloed van veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan piekbuien, maar ook langere perioden van droogte en andere veranderingen.

In deze cursus leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klikmaatbestendige inrichting.

De volgende vragen komen verder aan bod: Bij wat voor een inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen welke klimaatthema’s aan de orde? Hoe breng je vakkennis in of hoe ga je om met specialistische kennis in een complex en dynamisch proces dat ruimtelijke ontwikkeling heet?

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers ruimte, water, groen en gezondheid van gemeenten, waterschappen en provincies, die in planontwikkeling en projecten werken aan klimaatbestendige oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties belast met ruimtelijk ontwerp, inrichting en klimaat.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 14 juni 2022
 • 21 juni 2022

“Helder en concreet. De docenten verstaan hun vak!”

Programma

 • Cultuurvergelijking milieu – RO – water
 • Rol Omgevingswet voor de adviseur klimaatbestendige inrichting
 • Ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling
 • De rol van klimaat in gebiedsontwikkeling
 • Praktijkvoorbeelden
 • Van strategie naar uitvoering
 • Financiering
 • Praktijksimulatie: spel ‘Stedelijk evenwicht’

Docenten

 • H. (Henk) Puylaert is adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte in Rotterdam.
 • ir. C. (Cees-Anton) van den Dool is adviseur bij Nelen &  Schuurmans in Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?