Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet

Omgevingswet op strategisch niveau

Welke beleidsdoelen wil uw gemeente bereiken en hoe kan de Omgevingswet hierin bijdragen? Dat is dé vraag voor gemeenten met betrekking tot deze nieuwe wet. Ook al is het inmiddels duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld, deze extra tijd mag niet verloren gaan en biedt juist ruimte om de opgave die de Omgevingswet voor u als gemeente met zich meebrengt nog eens onder de loep te nemen.

 • Inzicht op hoofdlijnen
 • Omgevingswet en uw beleidsdoelen
 • Omgevingswet en uw maatschappelijke opgaven

Inhoud

Hierbij is niet alleen een instrumentele insteek van belang. De Omgevingswet biedt de gelegenheid om met een geheel nieuwe bril naar uw maatschappelijke opgaves te kijken. Er bevinden zich volop kansen om naast het sec voldoen aan de juridische eisen van de Omgevingswet ook de beleidsdoelen van uw gemeente mee te nemen.

Tijdens deze cursus krijgt u een duidelijk beeld welke mogelijkheden de Omgevingswet met zich meebrengt. In deze cursus zoomen we niet alleen in op het juridisch instrumentarium, maar kijken we vooral naar de maatschappelijk opgave waar uw gemeente voor staat en in hoeverre u de Omgevingswet kunnen gebruiken om deze te verwezenlijken. Vervolgens gaan we dieper in op het vraagstuk hoe deze te implementeren is in de organisatie op een manier waarop de beleidsdoelen worden gerealiseerd.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op meer strategisch niveau bij de gemeente met de Omgevingswet te maken hebben, zoals programmamanagers, implementatiemanagers, projectleiders Omgevingswet, maar ook raadsleden, burgemeesters en wethouders.

Het programma

Omgevingsrecht in vogelvlucht

 • Huidig wettelijk kader (Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Crisis- en herstelwet)
 • Doel en uitgangspunten
 • Centrale begrippen
 • Instrumenten
 • Besluitvorming, bevoegd gezag en procedures
 • Omgevingsvergunning

Omgevingswet

 • Doel en uitgangspunten
 • Centrale begrippen
 • Instrumenten
 • Besluitvorming, bevoegd gezag en procedures
 • Omgevingsvergunning
 • Participatie

Casus: oefenen met de Omgevingswet

Docenten

mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij Source te Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?