Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Introductiecursus Omgevingswet

Het omgevingsrecht in één wet.
  • Inzicht krijgen op hoofdlijnen
  • De nieuwe instrumenten
  • Veranderingen voor u
  • RO specifiek
  • Aan de slag met de Omgevingswet

Beschrijving

Aanleiding
De Omgevingswet is een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch vervolg op eerder ingang gezette veranderingen met de Waterwet, Wro, Wabo en de Crisis- en herstelwet. De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Het doel is om eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving te werken vanuit één gebundelde wet. Het is raadzaam om hier vroegtijdig op te anticiperen.

Inhoud
De cursusochtend biedt in hoofdlijnen de reikwijdte van de Omgevingswet.

In de middag spelen we in op de Omgevingswet in de praktijk. Bent u net zo vooruitstrevend als het programma ‘Nu al Eenvoudig Beter’ van het ministerie I&M? Ga aan de slag met uw eigen vragen en problemen waardoor u de materie direct en effectief kunt toepassen in uw eigen praktijksituatie.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met de Omgevingswet. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO bij adviesbureaus, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de rijksoverheid. Ook voor projectontwikkelaars, adviesbureaus en woningcorporaties is deze cursus relevant.