Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Introductiecursus Omgevingswet

Het omgevingsrecht in één Omgevingswet

De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Onder de Omgevingswet wordt dit gebundeld in één wet, vier AMvB’s en circa tien ministeriële regelingen. Het doel van de Omgevingswet is om eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving te werken vanuit één gebundelde wet.

  • Aan de slag met de Omgevingswet
  • Relatie met Awb, Chw, Wabo en Wet natuurbescherming
  • Aan de slag met uw eigen vragen en problemen

Inhoud

Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Hierbij gaat de Omgevingswet uit van de volgende uitgangspunten:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • ruimte voor lokaal maatwerk
  • vertrouwen (‘Ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’)

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Geen reden echter om stil te zitten: het is raadzaam om hier vroegtijdig op te anticiperen. Deze cursus biedt u de kans om een vliegende start te maken. De cursusochtend biedt de hoofdlijnen en reikwijdte van de Omgevingswet. In de middag gaan we met de Omgevingswet aan de slag. Aan de hand van casuïstiek van de deelnemers gaan we aan het werk waardoor u de materie direct en effectief kunt toepassen in uw eigen praktijksituatie.

Voor wie

De cursus is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met de Omgevingswet. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO bij adviesbureaus, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de rijksoverheid. Ook voor projectontwikkelaars, adviesbureaus en woningcorporaties is deze cursus relevant.

Docent

  • drs. G.B. (Gerwin) Gabry is senior planoloog/ projectleider bij KuiperCompagnons in Rotterdam. Zie ook www.omgevingswetloket.nl
  • mr. M. (Michiel) Visser is strategisch juridisch adviseur bij Rechtsom Juristen in Leidschendam.
  • mr. D. (Dirk) van de Rijdt is juridisch adviseur ruimtelijke ordening en grondbeleid bij KuiperCompagnons in Rotterdam. Zie ook: http://www.omgevingswetloket.nl/

Programma

Deel I – Theorie
Waarom een Omgevingswet?
Ontwikkelingen in de leefomgeving
Reikwijdte en hoofdlijnen Omgevingswet

Deel II – Praktijk
Aan de slag met de Omgevingswet. In deze interactieve middag staat de praktijk centraal. Met de docenten worden pijnpunten, processen en mogelijkheden behandeld.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?