Inleiding Ruimtelijk Ordeningsrecht (online)

Inleiding in het ruimtelijk ordeningsrecht

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruimte die we hebben, moeten we slim benutten: economische groei mogelijk maken, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurwaarde of het woongenot en de gezondheid van burgers.

  • Ruimtelijke plannen en de omgevingsvergunning
  • Inleiding in het ruimtelijk ordeningsrecht
  • Het instrumentarium op hoofdlijnen

Inhoud

Op alle niveaus stellen overheden plannen op om de beschikbare ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Het rijk en de provincie doen dit door middel van omgevingsvisies en inpassingsplannen. De gemeenten gebruiken veelal het bestemmingsplan of het omgevingsplan. Ook verleent het bevoegd gezag vergunningen om te bouwen. Deze inleiding Ruimtelijk ordeningsrecht geeft je een globaal overzicht van alle beschikbare instrumenten uit de Wro: onder andere het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

In deze overgangsperiode behandelen we het gehele RO-­instrumentarium wat nu nog relevant is, en wat straks onder de Omgevingswet relevant wordt. Ook bespreken we de verschillen en de overeenkomsten met het stelsel straks onder de Omgevingswet. We richten ons vooral op het gemeentelijk instrumentarium.

Voor wie

De cursus Inleiding Ruimtelijk ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Cursisten werken bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij adviesbureaus, advocatenkantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Het programma

Als voorbereiding op de cursusdag vragen we je in te lezen in de te behandelen stof. In de ochtend en middag zullen we hier klassikaal (online) mee aan de slag gaan, waarbij je tijdens het middaguur een casus van de docent krijgt en deze dient uit te werken. Zo wisselen we verschillende werkvormen met elkaar af en kun je het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Onderwerpen die behandeld worden zijn ondermeer:

  • Overzicht Wro en RO in Omgevingswet
  • Rijk, provinciaal en gemeentelijk instrumentarium
  • Bestemmings/Omgevingsplan
  • Procedures en thema’s

Docenten

mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij Wannink Advocatuur in Berlicum, voorzitter van commissies bezwaar en beroep bij verschillende gemeenten en lid van de redactie van het tijdschrift Praktisch Bestuursrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?