Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Industriële luchtemissies en vergunningverlening

Luchtverontreiniging toetsen door bevoegd gezag
  • In twee dagen alles over de aanpak van luchtverontreiniging door bedrijven
  • Aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
  • Meten en registreren luchtemissies
  • Alle relevante wetgeving

Beschrijving

Aanleiding
Als milieuprofessional weet u dat de afgelopen jaren de focus rondom luchtverontreiniging bij verkeer lag. Door de Europese regelgeving wordt er echter steeds meer druk uitgeoefend op bedrijven. Menig bedrijf heeft moeite met het verkrijgen van een omgevingsvergunning milieu, met vaak daarin een glansrijke rol voor de luchtemissies. Daarbij pakt de overheid de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Inhoud
Voor een goede vergunningverlening is het belangrijk processen goed voor ogen te hebben, maar ook de kwaliteit van een aanvraag en de ontvankelijkheidtoets zijn van belang. Hier blijkt vaak nog wel een winst te behalen. Essentieel zijn de vragen: hoe komt u tot een vergunning die de toets van de Raad van State kan doorstaan en wat zijn hierin de kritische aspecten?

In deze praktijkgerichte cursus worden de essenties van industriële luchtemissies, de wet- en regelgeving, relevante begrippen en het proces van vergunningverlening besproken. Belangrijke kwesties, zoals welke maatregelen mogelijk zijn en hoe je tot reductie komt, komen aan bod. Als enige in de markt biedt Geoplan een complete cursus aan waarin alle aspecten rondom luchtverontreiniging bij bedrijven aan bod komen!

Doelgroep
Deze cursus is uitermate geschikt voor vergunningverleners en medewerkers milieu van gemeenten, omgevingsdiensten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies. Ook voor medewerkers van adviesbureaus en bijvoorbeeld Inspectie Leefomgeving & Transport.