Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Handhaving Wabo (omgevingsrecht)

Compleet overzicht van de bestuursrechtelijke handhavingsaspecten
  • Relatie tussen Awb, Wabo en bijzondere omgevingswetten
  • Bestuursrechtelijke mogelijkheden en beperkingen
  • Alle relevante en actuele ontwikkelingen

Beschrijving

Aanleiding
Een juiste toepassing van de wet- en regelgeving is de basis voor het bereiken van oplossingen bij geconstateerde overtredingen. Hiervoor moet de handhaver inzicht hebben in de bestuursrechtelijke mogelijkheden en beperkingen bij het handhavend optreden. U zult juridische fouten moeten voorkomen bij de handhaving. Fouten leveren immers vertraging of soms zelfs het geheel afblazen van bepaalde handhavingsacties op. De fysieke leefomgeving en u zijn daarbij niet gebaat.

Inhoud
In de cursus krijgt u een compleet overzicht van de regelgeving voor de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht en de actuele jurisprudentie. Kortom, u wordt geleerd het juridische proces van A tot Z te beheersen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor (juridische) medewerkers handhaving van omgevingswetgeving (Wabo, Bor en Mor, Wro, Wm, Woningwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, APV). Het gaat hierbij om medewerkers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, provincies en (rijks)inspecties. De cursus is eveneens van belang voor milieucoördinatoren bij bedrijven en voor medewerkers van juridische adviesbureaus en advocatenkantoren.