Handhaving van omgevingsrecht (online)

Aandachtspunten en handvaten op grond van jurisprudentie

De spelregels van de handhaving zijn met name gegeven in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo heeft de hoogste bestuursrechter bepaald dat er een beginselplicht tot handhaving geldt. Die volgt niet uit de wet. De beginselplicht houdt in dat de overheid in beginsel altijd moet handhaven tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
Hoe zit het echter met die bijzondere omstandigheden als een belanghebbende de overheid heeft verzocht om te handhaven? Dit alles wordt behandeld in de cursus Handhaving omgevingsrecht.

 • De spelregels van handhaving
 • Wat te doen bij vooraankondiging handhaving
 • Kansrijke en kansloze verweren

Inhoud

Handhaving begint veelal met een vooraankondiging last onder dwangsom. Dat is een brief waarin staat dat de overheid voornemens is om te handhaven, maar gelegenheid geeft daarop te reageren. Dit is het moment voor de overtreder om met de overheid in overleg te gaan of er toch (gedeeltelijk) kan worden gelegaliseerd. En voor de overheid een kans dat de overtreder op vrijwillige basis meewerkt aan een nieuwe legale situatie. Bij gevaarlijke situaties kan de overheid echter direct optreden met spoedeisende bestuursdwang. Dan is er geen voorafgaande schriftelijke waarschuwing.

Soms zijn er rechtvaardigingsgronden waarom de regelgeving is overtreden. In de jurisprudentie is uitgemaakt welke rechtvaardigingsgronden kansrijk zijn en wat daarvoor nodig is.

Deze cursus heeft bijzondere aandacht voor handhaving van het bestemmingsplan en bouwen zonder omgevingsvergunning. De meest voorkomende zaken.

Voor wie

De doelgroep van de cursus is met name toezichthouders, handhavers, en juristen, die werkzaam zijn bij gemeenten en omgevingsdiensten, projectonwikkelaars, adviesbureaus, architecten, aannemers en advocatuur.

Cursusdagen

Najaar 2020

 • 8 september (dagdeel 1)
 • 9 september (dagdeel 2)

Docent

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.

Resultaat

Na afloop van deze cursus begrijp je naast de spelregels van handhaving, maar ook de mogelijkheden om zekerheid te krijgen wat de regelgeving toestaat. De uitleg vindt plaats aan de hand van voorbeelden (uit de jurisprudentie). Tijdens de cursus is er veel ruimte voor praktijkvragen.

Programma

 • Overtreding
 • Overtreder
 • Herstelsancties en bestraffende sancties
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtvaardigingsgronden
 • Onverplichte vergunningaanvraag en bestuurlijk rechtsoordeel

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?