Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Handhaving bouwregelgeving in de praktijk

Overzicht van de instrumenten bij naleving, toezicht, controle en handhaving van bouwregelgeving
  • Compleet overzicht van het juridische instrumentarium
  • Directe koppeling met de praktijk
  • Alle relevante onderwerpen, zoals bestuursdwang, dwangsom en rechtsbescherming

Beschrijving

Aanleiding
Als u bij een gemeente of omgevingsdienst (mede)verantwoordelijk bent voor de naleving van bouwregelgeving is het uiteraard van groot belang dat u deze regelgeving tot in de finesses beheerst. Bent u ‘klant’, dan is het belangrijk te kunnen beoordelen of de aan u opgelegde maatregelen correct zijn.

Inhoud
Handhaven staat volop in de belangstelling. Maar weet u wat de gemeente of omgevingsdienst nu eigenlijk kan, mag en moet? Voert úw gemeente de wettelijke taken op het terrein van bouwen en ruimtelijke ordening goed uit? Welke handhavingsinstrumenten zijn er en hoe kunnen deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast? Veel gemeenten hebben een gemeentelijk handhavingsprogramma of handhavingsbeleid opgesteld. In deze cursus leert u de waarde van een goede handhavingsorganisatie en een duidelijk handhavingsbeleid.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met handhaving van bouwregelgeving, zoals:

  • Medewerkers bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening, coördinatoren handhaving, inspectiemedewerkers van overheidsinstellingen
  • Medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren