Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Handhaving bouwregelgeving in de praktijk

Overzicht van de instrumenten bij naleving, toezicht, controle en handhaving van bouwregelgeving

Gemeenten handhaven de bouwregelgeving en leggen hun beleid vast in een handhavingbeleidsplan. Hierin staat de frequentie en intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Als u bij een gemeente of omgevingsdienst (mede)verantwoordelijk bent voor de naleving van bouwregelgeving is het uiteraard van groot belang dat u deze regelgeving tot in de puntjes beheerst. Bent u ‘klant’, dan is het belangrijk te kunnen beoordelen of de aan u opgelegde maatregelen correct zijn.

 • Compleet overzicht van het juridische instrumentarium
 • Alle relevante onderwerpen, zoals bestuursdwang, dwangsom en rechtsbescherming
 • Directe koppeling met de praktijk

Inhoud

Handhaven staat volop in de belangstelling. Maar weet u wat de gemeente of omgevingsdienst nu eigenlijk kan, mag en moet? Voert úw gemeente de wettelijke taken op het terrein van bouwen en ruimtelijke ordening goed uit? Welke handhavingsinstrumenten zijn er en hoe kunnen deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast? Veel gemeenten hebben een gemeentelijk handhavingsprogramma of handhavingsbeleid opgesteld. In deze cursus leert u de waarde van een goede handhavingsorganisatie en een duidelijk handhavingsbeleid.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met handhaving van bouwregelgeving, zoals:

 • Medewerkers bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening, coördinatoren handhaving, inspectiemedewerkers van overheidsinstellingen.
 • Medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017

 • dinsdag 12 december 2017
 • dinsdag 19 december 2017

Cursusdagen 2018

 • dinsdag 29 mei 2018
 • dinsdag 5 juni 2018

 

Programma

Dag 1

Handhaving

 • Dubbele aanschrijving
 • Aanschrijving Bouwbesluit
 • Repressieve welstandstoezicht
 • Intrekken van de omgevingsvergunning
 • Stilleggen van de bouw
 • Eigendomsoverdracht en handhaving
 • Handhavingsbeleid

Toezicht

 • Juridische vereisten
 • Wanneer bevoegd
 • Reikwijdte toezichthoudende taak
 • Mogelijkheden op de bouwplaats
 • Claims bij bouwstop
 • Praktijksituaties

Praktische oefening

Dag 2

Bestuursdwang en dwangsom

 • Bestaat er een plicht om te handhaven?
 • Wanneer mag een bestuursorgaan gedogen?
 • Bestuursdwang (aanschrijving, last, begunstigingstermijn, kosten)
 • Bestuurlijke dwangsom (vereisten aanschrijving, hoogte dwangsom, kosten)
 • Is preventieve handhaving toegestaan?
 • Keuze bestuursdwang en/of dwangsom

Rechtsbescherming

 • Het maken van bezwaar en het instellen van (hoger) beroep
 • Is een voorlopige voorziening mogelijk?
 • Kunnen burgers zich met een verzoek tot handhaving wenden tot de civiele rechter?
 • Bespreken van actuele jurisprudentie

Praktijkcasus handhaving
Handhaving onder de Wabo

Docenten

 • mr. E.T. de Jong is advocaat bij ZYPP Advocaten te Arnhem.
 • M. (Matthijs) Snel is juridisch adviseur omgevingsrecht bij de gemeente Hilversum.
 • mr. M.J. (Mark) Tunnissen is jurist bij Nysingh Advocaten en Notarissen in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?