Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Greep op bewonersbijeenkomsten

In vier stappen naar succesvolle bewonersbijeenkomsten
  • Hoe hoge verwachtingen in realistische resultaten te vertalen
  • Hoe houdt u emoties in toom?
  • Kennis van onderhandelingsprocessen in de publieke sfeer
  • 10 communicatietips voor omgaan met burgers

Beschrijving

Aanleiding
Medewerkers van overheden zitten vaak klem tussen enerzijds de bestuurlijke wens tot betrokkenheid van de burgers en anderzijds de noodzaak om projecten op tijd, binnen budget en binnen strakke beleidskaders uit te voeren. Burgers en actiegroepen worden mondiger en stellen steeds hogere eisen, terwijl overheden geconfronteerd worden met lagere budgetten.

De kloof tussen wensen en mogelijkheden wordt groter. Dat leidt tot vragen als: hoe komt u in een dergelijke situatie met de burger en actiegroepen een constructief gesprek? Hoe vertaalt u hoge verwachtingen tot realistische resultaten? Hoe houdt u emoties op bewonersbijeenkomsten in toom? Hoe creëert u een goed resultaat en acceptatie in deze lastige situatie? Dit ‘koorddansen’ tussen burger en overheid vraagt om communicatieve vaardigheden, een slim participatieproces en kennis van onderhandelingsprocessen in de publieke sfeer.

Deze cursus biedt u in vier modules praktische instrumenten en tips waarmee u tot effectieve en constructieve bewonersbijeenkomsten kunt komen.

Inhoud
In de tweedaagse training leert u op een interactieve wijze aan de hand van vier intensieve modules om greep te krijgen op u projectomgeving, zowel op strategisch niveau als op het niveau van de interactie tussen u en de burger. U krijgt concrete tips uit de praktijk over strategie, werkvormen en communicatie met kritische burgers en belangengroepen. In praktische oefeningen krijgt u de gelegenheid om de stof eigen te maken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor projectleiders en inhoudelijk deskundigen van overheden en adviesbureaus die moeten optreden op bewonersbijeenkomsten, communicatiemedewerkers, wijkcoördinatoren van gemeenten, woningcorporaties en adviesbureaus. Ook voor voorzitters en organisatoren van deze bijeenkomsten, werkzaam bij rijk, gemeenten, provincies, overheidsdiensten, woningcorporaties, bedrijven of adviesbureaus.