Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Duurzame energie in de gebouwde omgeving

Praktisch inzicht in de diverse technieken voor duurzame energie

Duurzame energie neemt een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Recente ontwikkelingen dwingen ons er toe de rol van fossiele brandstoffen in hoger tempo terug te dringen. Overheid en bedrijfsleven spelen hierop in. In de gebouwde omgeving liggen grote kansen en regelgeving dwingt ons om onze gebouwen steeds energiezuiniger te maken.

 • Duurzame techniek, knelpunten en planproces
 • Energietransitie gebouwde omgeving
 • Duurzame energietechnieken en ontwikkelingsproces in de woningbouw

Inhoud

In 2020 moet elk nieuw gebouw in Nederland een jaarlijks netto-energiegebruik van 0 hebben. Om dat te bereiken, zal elk gebouw voldoende duurzame energie moeten opwekken. Voor de bestaande bouw zullen in hoog tempo oplossingen worden geïntroduceerd die uit innovatieprogramma’s en uit de renovatie en nieuwbouwsfeer afkomstig zijn.

In deze zeer praktijkgerichte cursus worden verschillende manieren om duurzame energie op te wekken besproken met de daarin relevante thema’s als subsidies, wet- en regelgeving en financiële aspecten.

Voor wie

De cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft of krijgt met duurzame energie. Deze cursus biedt uitgelezen netwerkmogelijkheden met collega’s die met vergelijkbare vragen zitten. Denk aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Cursusdagen

 • dinsdag 20 maart 2018
 • dinsdag 3 april 2018

Programma

Dag 1

 • Energietransitie gebouwde omgeving
  • Beleidskader internationaal, nationaal, lokaal
 • Windenergie; algemeen en in het bijzonder in de gebouwde omgeving
 • Zonne-energie: warmte en elektriciteitsproductie
 • Excursie duurzame energietechnieken en ontwikkelingsproces in de woningbouw
 • Warmtedistributie en geothermie

Dag 2

 • Energiebesparing op gebouwniveau
 • Bio-energie in de gebouwde omgeving
 • Integratie zonne-energie in de gebouwde omgeving
 • Warmtepompen en energieopslag
 • Duurzame techniek, knelpunten en planproces

Docent

 • drs. E.J. (Ernst) Vuyk is o.a. secretaris van de Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie en voorzitter van Stichting ODE projecten en is zelfstandig adviseur.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?