Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Duurzame energie in de gebouwde omgeving

Praktisch inzicht in de diverse technieken voor duurzame energie
  • De meest gangbare duurzame technieken toegelicht
  • Onze docenten zijn praktijkspecialisten
  • De enige korte cursus over duurzame energie in de markt

Beschrijving

Duurzame energie neemt een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Recente ontwikkelingen dwingen ons er toe de rol van fossiele brandstoffen in hoger tempo terug te dringen. Overheid en bedrijfsleven spelen hierop in. In de gebouwde omgeving liggen grote kansen en regelgeving dwingt ons om onze gebouwen steeds energiezuiniger te maken.

In 2020 moet elk nieuw gebouw in Nederland een jaarlijks netto-energiegebruik van 0 hebben. Om dat te bereiken, zal elk gebouw voldoende duurzame energie moeten opwekken. Voor de bestaande bouw zullen in hoog tempo oplossingen worden geïntroduceerd die uit innovatieprogramma’s en uit de renovatie en nieuwbouwsfeer afkomstig zijn.

Deze cursus geeft u praktisch inzicht in de diverse technieken voor duurzame energie.

Inhoud
In deze zeer praktijkgerichte cursus worden verschillende manieren om duurzame energie op te wekken besproken met de daarin relevante thema’s als subsidies, wet- en regelgeving en financiële aspecten.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft of krijgt met duurzame energie. Deze cursus biedt uitgelezen netwerkmogelijkheden met collega’s die met vergelijkbare vragen zitten. Denk aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.