Duurzame energie en ruimtelijke inrichting

Goede ruimtelijke inpassing van de toekomstige energievoorziening

De omschakeling van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen heeft grote ruimtelijke consequenties. Locaties vinden voor de (grootschalige) opwekking van wind- en zonne-energie is in een druk land als Nederland geen sinecure.

  • Energie in het ruimtelijk planproces
  • De ruimtelijke effecten van duurzame energie
  • Geïntegreerde visie op energie en ruimte
  • Mogelijkheden van de Omgevingswet benutten

Inhoud

Ook de ruimtelijke inpassing van voorzieningen voor de toekomstige elektriciteits- en warmtevoorziening, mede als alternatief voor aardgas, vraagt om een nauw samenspel tussen betrokkenen uit de werelden van enerzijds energie en ruimte en anderzijds bewoners en gebruikers. Investeringen in de toekomstige energievoorziening, zoals bijvoorbeeld een warmtenet, zijn omvangrijk, moeten lang mee gaan en zijn mede richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkeling op alle schalen. Ruimte is schaars; ook in de ondergrond. En er zijn vele claims op die ruimte. Slimme functiecombinaties en werk met werk maken zijn oplossingsrichtingen om met schaarse ruimte en beperkte investeringsmiddelen om te gaan.

In deze cursus behandelen we hoe je als medewerker van gemeente of werkzaam op gemeentelijk of regionaal niveau kan bijdragen aan een goede ruimtelijke inpassing van de toekomstige energievoorziening die én zorgt dat de gemeente/regio de energie- of klimaatdoelen haalt én bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Ook gaat de cursus in hoe je, in de geest van de Omgevingswet, hoge gemeentelijke ambities kunt waarmaken met een uitnodigende houding naar initiatiefnemers. Hoe benut je het kerninstrumentarium van de Omgevingswet om energie en ruimte optimaal te integreren?

Voor wie

(Beleids)medewerkers ruimte, duurzaamheid, energie van gemeenten, die in planontwikkeling en projecten werken aan oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden ­waarbij klimaat-, energie- of/en CO2-doelen gehaald moeten worden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus, woningcorporaties en andere organisaties belast met de ruimtelijke aspecten van de energietransitie.

“Praktische tips die je goed kunt gebruiken in de praktijk!”

Programma

  • Vijf principes van duurzame gebiedsontwikkeling:

–   Begrijpen vóór ingrijpen

–   Fuseer belangen

–   Creëer identiteit

–   Koppel droom en werkelijkheid

–   Verzilver toekomstwaarde nu

  • Ruimtelijke karakteristieken van duurzame energiebronnen
  • Oefening integraal ontwerp energie en ruimte op wijk-, buurt- of straatniveau.

Docenten

  • H. (Henk) Puylaert is adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte in Rotterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?