Duurzame energie en ruimtelijke inrichting

Goede ruimtelijke inpassing van de toekomstige energievoorziening

De omschakeling van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen heeft grote ruimtelijke consequenties. Locaties vinden voor de (grootschalige) opwekking van wind- en zonne-energie is in een druk land als Nederland geen sinecure. Ook de ruimtelijke inpassing van voorzieningen voor de toekomstige elektriciteits- en warmtevoorziening, mede als alternatief voor aardgas, vraagt om een nauw samenspel tussen betrokkenen uit de werelden van energie en ruimte én bewoners en gebruikers van gebieden.

 • Duurzame energie in het ruimtelijk planproces
 • De ruimtelijke effecten van duurzame energie
 • Geïntegreerde visie op energie en ruimte
 • Omgaan met onzekerheden
 • Mogelijkheden van de Omgevingswet benutten

Inhoud

Investeringen in de toekomstige energievoorziening (bijvoorbeeld een warmtenet) zijn omvangrijk, moeten lang mee gaan en zijn mede richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkeling op alle schalen (van perceel tot regio). Ruimte is schaars, ook in de ondergrond en er zijn vele claims op die ruimte. Slimme functiecombinaties en werk met werk maken zijn oplossingsrichtingen om met schaarse ruimte en beperkte investeringsmiddelen om te gaan.

In deze cursus leert u als medewerker van gemeente of werkzaam op gemeentelijk / regionaal niveau een bijdrage te leveren aan een goede ruimtelijke inpassing van de toekomstige energievoorziening. In de cursus wordt hierbij behandeld hoe de gemeente/regio de energie- of klimaatdoelen kan halen én dat de voorzieningen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Hoe combineer je, in de geest van de Omgevingswet, hoge gemeentelijke ambities met een uitnodigende houding naar initiatiefnemers? Hoe benut je het kerninstrumentarium van de Omgevingswet om energie en ruimte optimaal te integreren?

Voor wie

(Beleids)medewerkers ruimte, duurzaamheid, energie van gemeenten, die in planontwikkeling en projecten werken aan oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden waarbij klimaat-, energie- of/en CO₂-doelen gehaald moeten worden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus, woningcorporaties en andere organisaties belast met de ruimtelijke aspecten van de energietransitie.

Programma

Het planproces van duurzame gebiedsontwikkeling en de plaats van energie

 • Uitleg belangrijkste begrippen
 • Kernwaarden voor duurzaam ruimtegebruik
 • Plaats van energie in het planproces

Duurzame energie en ruimte inrichting

 • Basisprincipe: trias energetica
 • Trends en opgaven duurzame energie
 • Ruimtelijke karakteristieken duurzame energiebronnen

Vijf principes voor duurzame gebiedsontwikkeling:

 1. Begrijpen voor ingrijpen
 2. Fuseer belangen
 3. Creëer identiteit
 4. Koppel droom en werkelijkheid
 5. Verzilver toekomstwaarde nu

Oefening integraal ontwerp energie en ruimte

 

Docenten

 • H. (Henk) Puylaert is adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte in Rotterdam.
 • A. (Anne) Witteveen is adviseur bij H2Ruimte in Rotterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?