Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Duurzaamheid in het ruimtelijk planproces

Inbrengen en vasthouden van duurzaamheidsambities

Waar ruimtelijke ordening is, is duurzaamheid en omgekeerd. Duurzaamheid en ruimtelijke ordening hebben veel raakvlakken. In deze cursus leert u door een afwisseling van presentaties en praktijkworkshops, hoe u duurzame ontwikkeling een plek geeft in het ruimtelijk planproces. Deze cursus is onmisbaar voor professionals die duurzaamheidsambities willen realiseren in ruimtelijke projecten. Na deze cursus heeft u de parate kennis om een goede gesprekspartner te zijn in beide vakgebieden.

 • Word gesprekspartner op niveau
 • Klimaat- en energiebeleid
 • De speelruimte in het krachtenveld

Inhoud

De cursus Duurzaamheid in het ruimtelijke planproces kenmerkt zich door een afwisseling tussen theorie en praktijk. Het accent in de cursus ligt primair op de inbreng van duurzaamheid in het ruimtelijk planproces. Actuele duurzaamheidsthema’s als klimaat en energie komen aan de orde. Cursisten gaan zelf in een praktijkcasus met de materie aan de slag. Cursisten maken kennis met de kernwaarden voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, principes voor duurzame gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van een duurzaam rendement. U leert meer over instrumenten als lagenbenadering, matrix ruimtelijke kwaliteit en de beslisboom slimme financiering.

Voor wie

De cursus is uitermate geschikt voor beleidsambtenaren, adviseurs en medewerkers die werkzaam zijn op het raakvlak ruimtelijke ordening en duurzaamheid bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de cursus een aanrader voor medewerkers groen, energie, natuur en ecologie. Dat geldt ook voor medewerkers die in latere fasen van het planvormingsprocessen een belangrijke rol hebben (projectmanagement, uitvoering en beheer) én de ambitie hebben om eerder in het proces een rol te spelen. Tot slot is de cursus ook van belang voor medewerkers van brancheorganisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Enige kennis van duurzaamheid is een pre.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017

 • donderdag 16 november 2017
 • donderdag 23 november 2017

Cursusdagen 2018

 • dinsdag 27 maart 2018
 • dinsdag 3 april 2018

Programma

Dag 1

Wat is duurzame gebiedsontwikkeling/duurzame ruimtelijke ontwikkeling?

Korte karakteristiek van het planproces

Principe 1: Begrijpen voor ingrijpen

 • gebiedsanalyse met lagenbenadering
 • Introductie case “Brokking”
 • Oefening: Uitvoeren gebiedsanalyse voor de case

Principe 2: Fuseer belangen (90 min)

 • Actoren en belangen
 • Oefening: Actoranalyse case “Brokking”: wie zijn de actoren, welke belangen hebben ze en wat zijn kansen voor een fusie van belangen?
 • Invulling SWOT Brokking (SW uit beide analyses OT: gezamenlijk bedenken en toevoegen)

Principe 3: Creëer identiteit

 • Wat zijn unieke kwaliteiten?
 • Oefening: Case Brokking ruimtelijke kwaliteit: wat zijn potentiële identiteitsdragers voor het plan?
 • Formuleren van ambities voor de case Brokking (start mee maken)

Dag 2

Principe 4: Koppel droom en realiteit

 • “The day after”: (her)formuleren van ambities voor case Brokking (vervolg dag 1)
 • Verbinding van planfasen, oog voor gebruik en beheer, weglekken van ambities en vasthouden van ambities in een lang proces

Principe 5: Verzilver toekomstwaarde nu

 • Slimme financiering, rendement/maatschappelijke meerwaarde, waardecreatie
 • Oefening: Rendement van Brokking
 • Andere/meer verdienmodellen

De balans opmaken van de case Brokking

 • Voorbereiding van presentatie resultaten case Brokking
 • Presentatie van resultaten aan de “eigenaar”
 • Het “echte” verhaal van Brokking en de lessen hieruit

Inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen

Docenten

 • ir. H.J.M. (Henk) Puylaert is adviseur gebiedsontwikkeling en mede-eigenaar van H2ruimte in Rotterdam.
 • R. (Reinier) Besemer is adviseur milieu/bodembeheer & ruimtelijke inrichting en eigenaar Bodem voor Ruimte BV en partner 3Delta BV in Hoofddorp.
 • ir. S. (Stijn) van Liefland is eigenaar van Liefland Milieuadvies in Delft. Daarvoor heeft hij gewerkt bij het stadsgewest Haaglanden. Hij was daar betrokken bij de ontwikkeling van het MIRUP, handreiking voor milieu in ruimtelijke plannen.
 • Wilt u meer informatie?
  Download dan onze brochure

  Geoplan

  Bel mij terug

  Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?