Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Cursus Wet natuurbescherming

In één dag alle wijzigingen
  • Alle wijzigingen ten opzichte van het oude stelsel
  • Gebiedsbescherming en soortenbescherming
  • Anticiperen op de Omgevingswet
  • Kader: Europese regelgeving

Beschrijving

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wetswijziging betekent een aantal wijzigingen in vergelijking met de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Zo krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Een aantal zaken verandert dus, maar ook het nodige gaat over in de nieuwe wet. Doel van deze dag is de wijzigingen te bespreken en de gevolgen voor de praktijk in kaart te brengen.

Inhoud
In deze cursus wordt in de ochtend besproken hoe de gebiedsbescherming geregeld is in de nieuwe Wet natuurbescherming. In de middag behandelen we de gevolgen voor het onderdeel soortenbescherming. In beide onderdelen anticiperen we uiteraard ook op Omgevingswet die in 2018 in werking zal treden.

Doelgroep
Deze cursus behandeld de wijzigingen en wat er gelijk blijft ten opzichte van het oude stelsel. Voor deelname aan deze cursus is basiskennis van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunwet vereist.

Mocht u nog geen basiskennis hebben van het oude stelsel, dan kunt u onze Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie volgen.

De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap bij het rijk, provincies, omgevingsdiensten en gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.