Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Van regelgericht naar doelgericht BWT

De toekomst van VTH onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Hierbij wordt de toekomst steeds duidelijker nu het bestuursakkoord onder de Wkb is getekend, en de invoeringsbesluiten onder de Omgevingwet duidelijk maken wat er straks vergunningvrij en vergunningplichtig is. Duidelijk hierbij is dat het vakgebied door de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zal gaan verschuiven van puur regelgericht naar meer doelgericht duidelijk.

 • In één dag op de hoogte van alle wijzigingen
 • VTH in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
 • Hoog gewaardeerde docent: Wico Ankersmit

Inhoud

In de cursus wordt in twee dagdelen behandeld hoe het vakgebied gaat veranderen door een toekomst met de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) de kwaliteitscriteria en de Omgevingswet. In het ochtenddeel behandelen we de concequenties van de Wkb die met het bestuursakkoord steeds duidelijker wordt. In het middagdeel kijken wij naar de veranderingen onder de Omgevingswet, Het Besluit Bouwwerken leefomgeving, het toekomstige vergunningvrije bouwen en vergunningmanagement. De cursus wordt continue aangepast aan de laatste stand van zaken, en neemt de deelnemer mee in zijn eigen toekomst en die van zijn of haar organisatie

 

Voor wie

De doelgroep zijn medewerkers VTH bij gemeenten en omgevingsdiensten die reeds kennis hebben van het huidige stelsel van Bouw en Woningtoezicht.

Docent

W.C.G. (Wico) Ankersmit is algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en WaboAdvies en dé autoriteit op het gebied van de Wabo.

Programma

Het bouw- en woningtoezicht: overzicht komende veranderingen

 • De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
 • Gevolgen voor de medewerker Bouw en Woningtoezicht in proces, rol en competenties

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 • Waarom private kwaliteitsborging?
 • De Wet of het doel centraal?
 • Sterkere positie consument
 • Invoering wet aan de hand van gevolgklassen
 • Gevolgen voor bevoegd gezag
 • Het bestuursakkoord met de rol bevoegd gezag
 • Het voorgestelde stelsel
 • Gevolgen voor bouw- en woningtoezicht

Omgevingswet en Besluit Bouwwerken leefomgeving

 • Ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • Omgevingsplan
 • Waarvoor is straks nog een vergunning nodig?
 • Welstand en ruimtelijke kwaliteit
 • Digitalisering en Digitale Stelsel Omgevingswet
 • De AMvB’s onder de Omgevingswet
 • Vergunningplicht en vergunningvrij bouwen in het Bbl
 • Decentrale afwegingsruimte
 • Doel- en middelvoorschriften
 • Risicobenadering
 • BBL en de wijzigingen ten opzichte Bouwbesluit 2012

Vergunningmanagement

 • Efficiënt managen van het proces
 • Vergunningmanagement in relatie tot nieuwe rollen
 • Van regelgericht naar doelgericht
 • Middel om initiateven mogelijk te maken
 • Middel om de omgeving te beschermen
 • Lange termijn doelen lokaal bevoegd gezag
 • Toekomstige financiering BWT

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?