BWT onder de Omgevingswet en de Wkb

Gevolgen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De toekomst wordt steeds zichtbaarder nu het bestuursakkoord onder de Wkb is getekend. Ook de invoeringsbesluiten onder de Omgevingwet verduidelijken wat er straks vergunningvrij en vergunningplichtig is. Het vakgebied BWT zal door de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) gaan verschuiven van puur regelgericht naar meer doelgericht.

 • In één dag op de hoogte van alle wijzigingen
 • VTH in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
 • Hoog gewaardeerde docent: Wico Ankersmit

Inhoud

In de cursus wordt in twee dagdelen behandeld hoe het BWT vakgebied gaat veranderen door een toekomst met de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb), de kwaliteitscriteria en de Omgevingswet. In het ochtenddeel behandelen we de consequenties van de Wkb die met het bestuursakkoord steeds duidelijker wordt. In het middagdeel kijken we naar de veranderingen onder de Omgevingswet, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, het toekomstige vergunningvrije bouwen en vergunningmanagement. De cursus wordt continue aangepast aan de laatste stand van zaken, en neemt de deelnemer mee in zijn eigen toekomst en die van zijn of haar organisatie.

Voor wie

De cursus is het meest geschikt voor:

 • Casemanagers VTH, BWT;
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT;
 • Afdelingshoofden VTH, BWT;
 • Projectleiders Omgevingswet;
 • Juristen BWT;
 • Handhavers;
 • Toezichthouders;
 • en afdelingshoofden bij gemeenten en omgevingsdiensten die reeds kennis hebben van het huidige stelsel.

Docent

W.C.G. (Wico) Ankersmit is algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en WaboAdvies en dé autoriteit op het gebied van de Wabo.

Programma

Het Bouw- en Woningtoezicht: overzicht komende veranderingen

 • De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
 • Gevolgen voor de medewerker Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in proces, rol en competenties

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 • Waarom private kwaliteitsborging?
 • De Wet of het doel centraal?
 • Sterkere positie consument
 • Invoering wet aan de hand van gevolgklassen
 • Gevolgen voor bevoegd gezag
 • Het bestuursakkoord met de rol bevoegd gezag
 • Het voorgestelde stelsel
 • Gevolgen voor bouw- en woningtoezicht

Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 • Ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • Omgevingsplan
 • Waarvoor is straks nog een vergunning nodig?
 • Welstand en ruimtelijke kwaliteit
 • Digitalisering en Digitale Stelsel Omgevingswet
 • De AMvBs onder de Omgevingswet
 • Vergunningplicht en vergunningvrij bouwen in het Bbl
 • Decentrale afwegingsruimte
 • Doel- en middelvoorschriften
 • Risicobenadering
 • Bbl en de wijzigingen ten opzichte Bouwbesluit 2012

Vergunningmanagement

 • Efficiënt managen van het proces
 • Vergunningmanagement in relatie tot nieuwe rollen
 • Van regelgericht naar doelgericht
 • Middel om initiatieven mogelijk te maken
 • Middel om de omgeving te beschermen
 • Lange termijn doelen lokaal bevoegd gezag
 • Toekomstige financiering BWT

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?