Duur: 2 dagen van 9.30 - 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Bodemsanering in de praktijk

Vanuit de praktijk de daadwerkelijke knelpunten van bodemonderzoek en sanering benoemd en behandeld
  • Overzicht relevante regelgeving
  • (Innovatief) bodemonderzoek en risicobeoordeling
  • In situ technieken en haalbaarheid
  • Functiegerichte sanering

Beschrijving

Aanleiding
Een sanering goed uitvoeren is complex, zowel de wet, het proces, de techniek en de communicatie spelen een rol. Om dan overzicht te houden en u niet te verliezen in een van de vele details is een kunst. We zetten de grote lijn van wetgeving, functioneel bodemonderzoek en de aanpak van de sanering neer, zowel inhoudelijk als het proces, en zoomen continu in op waar die drie in elkaar grijpen en extra alertheid geboden is.

Inhoud
De verschillende technisch-inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door praktijkgerichte specialisten. De cursusleider staat garant voor het samenbinden, de interactie en de discussie.
Kennis zinkt pas echt in als je ermee werkt! Als rode draad door de cursus heen werken de deelnemers daarom veelvuldig aan casussen of in workshops.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van bodem, zoals:

  • Milieu(beleids)medewerkers en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk
  • Ruimtelijke ordeningsmedewerkers van gemeenten, provincies en rijk die te maken hebben met verontreinigde terreinen
  • Milieuadviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus
  • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwbedrijven

Basiskennis van “bodem” is gewenst. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan eerst de Basiscursus Bodem te volgen.