Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Bodemsanering in de praktijk

Vanuit de praktijk de daadwerkelijke knelpunten van bodemonderzoek en sanering benoemd en behandeld

Een sanering goed uitvoeren is complex, zowel de wet, het proces, de techniek en de communicatie spelen een rol. Om dan overzicht te houden en u niet te verliezen in een van de vele details is een kunst. We zetten de grote lijn van wetgeving, functioneel bodemonderzoek en de aanpak van de sanering neer, zowel inhoudelijk als het proces, en zoomen continu in op waar die drie in elkaar grijpen en extra alertheid geboden is.

 • (Innovatief) bodemonderzoek en risicobeoordeling
 • Functiegerichte sanering
 • In-situ technieken en HIP

Inhoud

De verschillende technisch-inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door praktijkgerichte specialisten. De cursusleider staat garant voor het samenbinden, de interactie en de discussie. Kennis zinkt pas echt in als je ermee werkt! Als rode draad door de cursus heen werken de deelnemers daarom veelvuldig aan casussen of in workshops.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van bodem, zoals:

 • Milieu(beleids)medewerkers en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk
 • Ruimtelijke ordeningsmedewerkers van gemeenten, provincies en rijk die te maken hebben met verontreinigde terreinen
 • Milieuadviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus
 • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwbedrijven

N.B. Basiskennis van “bodem” is gewenst. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan eerst de Basiscursus Bodem te volgen.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017

 • donderdag 7 december 2017
 • donderdag 14 december 2017

Cursusdagen 2018

 • donderdag 8 maart 2018
 • donderdag 15 maart 2018

Programma

Dag 1

Wettelijk kader

 • De Wet bodembescherming over bodemsanering
 • Als je gaat saneren, welke andere wetten zoals de Wet Milieubeheer, de Woningwet en de Grondwaterwet gaan een rol spelen?
 • Actualiteiten en jurisprudentie in de wetgeving en beleid

Risicobeoordeling en bodemonderzoek

 • Eerstelijns- en nader bodemonderzoek; de zin en onzin van de diverse onderzoeksprotocollen
 • Risico’s voor gezondheid, ecosysteem en verspreiding
 • Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 5755
 • “Handreiking voor het opstellen van een conceptueel model”
 • Hoe ziet zo’n conceptueel model eruit?
 • Voorbeelden conceptuele modellen, zowel eenvoudig als complex

Innovatieve/duurzame onderzoekstechnieken

 • De mogelijkheden voor innovatief onderzoek naar BTEXN en VKW
 • De voor- en nadelen ten opzichte van het “traditionele” onderzoek
 • Bij welke verontreinigingsomvang wordt de inzet relevant

Asbestregelgeving en de betekenis voor de praktijk

 • De risico’s van asbest op of in de bodem
 • Wat moet en mag bij onderzoek en sanering?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Ontwikkelingen

Dag 2  

Bodemsanering: functiegerichtheid, (in situ) technieken en haalbaarheid Sanering en haalbaarheid

 • Beleidsmatige aspecten (functionele) aanpak, wat moet en wat mag?
 • Hoe krijg je een beschikking saneringsplan en BUS?
 • Wat is de relevantie van de Ontwerprichtlijn Inhoud Saneringsplan en de Besluitvormingsuitvoeringsmethode-WBB (BUM-Wbb)
 • De saneringstechnieken
 • Uitvoering en begeleiding van de sanering inclusief de BRL 6000 en 7000

Workshop

 • In de workshop wordt een bouwplan ontworpen op basis van een functiegerichte sanering van een verontreinigend terrein.

In-situ technieken en HIP

 • Waarom en wanneer in situ technieken inzetten?
 • De voor en nadelen bij diverse verontreinigingen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Welke in-situ techniek is geschikt voor de verontreinigingen?

De BUS-regeling

 • Wanneer is een BUSmelding mogelijk?
 • Wat zijn de relevante wettelijke stukken?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de verschillende categorieën Busmeldingen?
 • Voor welke stoffen geldt het?
 • Hoe ga je om met de terugsaneerwaarden van mobiele verontreinigingen?
 • Wat zijn de procedures voor de verschillende soorten meldingen?
 • Wat is de samenhang tussen Bussaneringen en het besluit bodemkwaliteit?

Docenten

 • ir. M.C. (Marco) Hollander is senior adviseur bodemsanering bij Sweco Nederland in Alkmaar.
 • drs. ing. R.J. (Robert-Jan) Stuut is werkzaam bij MWH Noord Europa.
 • mr. K. (Katrien) Winterink is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. in Den Haag.
 • J. (Jan) van den Bogaart is manager bij Nationaal Biosoil.
 • ir. D.J. (David) van den Burg is adviseur/partner van Ambiënt B.V. en heeft de totale beleidsverandering Asbest gecoördineerd bij Rijksoverheid.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?