Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Bodemsanering in de praktijk

De knelpunten en kansen van bodemsanering en onderzoek

Bij een bodemsanering wordt vervuiling uit het verleden verwijderd uit de bodem om deze geschikt te maken voor de huidige bestemming van het gebied. Een sanering goed uitvoeren is een complexe operatie. Zowel wetgeving, bodemonderzoek en risicobeoordeling als de verschillende saneringstechnieken spelen een rol. Belangrijk voor iedereen die betrokken is bij bodemsaneringen om het overzicht te houden en te weten wat er speelt op die verschillende gebieden.

Wat zijn bijvoorbeeld de meest recente duurzame onderzoekstechnieken, wanneer kunt u in-situ technieken inzetten en wat te doen met asbest? We zetten de grote lijn van wetgeving, functioneel bodemonderzoek en de aanpak van de sanering neer. We zoomen hierbij continu in op de plekken waar die drie in elkaar grijpen en extra alertheid geboden is.

 • Overzicht relevante wetgeving
 • Innovatieve en duurzame onderzoekstechnieken
 • Risico's van asbest
 • Waarom en wanneer in-situ technieken inzetten

Inhoud

In de cursus worden de verschillende aspecten van bodemsanering, van wetgeving tot saneringstechnieken besproken. Alle technisch-inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door specialisten. De cursusleider staat garant voor de rode draad in het programma, de interactie en de discussie.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van bodem, zoals:

 • Milieu(beleids)medewerkers en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk
 • Ruimtelijke ordeningsmedewerkers van gemeenten, provincies en rijk die te maken hebben met verontreinigde terreinen
 • Milieuadviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus
 • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwbedrijven

N.B. Basiskennis van “bodem” is gewenst. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan eerst onze Basiscursus Bodem te volgen.

Cursusdagen

Cursusdagen

 • dinsdag 14 maart
 • dinsdag 21 maart

Programma

Dag 1

Wettelijk kader

 • Introductie Wet bodembescherming
 • Aanverwante regelgeving
 • Actualiteiten

Risicobeoordeling en bodemonderzoek

 • Eerstelijns- en nader bodemonderzoek; de zin en onzin van de diverse onderzoeksprotocollen
 • Risico’s voor gezondheid, ecosysteem en verspreiding
 • Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 5755
 • “Handreiking voor het opstellen van een conceptueel model”
 • Hoe ziet zo’n conceptueel model eruit?
 • Voorbeelden conceptuele modellen, zowel eenvoudig als complex

Innovatieve/duurzame onderzoekstechnieken

 • De mogelijkheden voor innovatief onderzoek naar BTEXN en VKW
 • De voor- en nadelen ten opzichte van het “traditionele” onderzoek
 • Bij welke verontreinigingsomvang wordt de inzet relevant

Asbestregelgeving en de betekenis voor de praktijk

 • De risico’s van asbest op of in de bodem
 • Wat moet en mag bij onderzoek en sanering?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Ontwikkelingen

Dag 2: Bodemsanering: functiegerichtheid, (in situ) technieken en haalbaarheid

Sanering en haalbaarheid

 • Beleidsmatige aspecten (functionele) aanpak, wat moet en wat mag?
 • Hoe krijg je een beschikking saneringsplan en BUS?
 • Wat is de relevantie van de Ontwerprichtlijn Inhoud Saneringsplan en de Besluitvormingsuitvoeringsmethode-WBB (BUM-Wbb)
 • De saneringstechnieken

Workshop

 • In de workshop wordt een bouwplan ontworpen op basis van een functiegerichte sanering van een verontreinigend terrein.

In-situ technieken

 • Waarom en wanneer in situ technieken inzetten?
 • De voor en nadelen bij diverse verontreinigingen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Welke in-situ techniek is geschikt voor VOCL en BTEX verontreinigingen?

De BUS-regeling

 • Wanneer is een BUSmelding mogelijk?
 • Wat zijn de relevante wettelijke stukken?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de verschillende categorieën Busmeldingen?
 • Voor welke stoffen geldt het?
 • Hoe ga je om met de terugsaneerwaarden van mobiele verontreinigingen?
 • Wat zijn de procedures voor de verschillende soorten meldingen?
 • Wat is de samenhang tussen Bussaneringen en het besluit bodemkwaliteit?

Docenten

 • ir. M.C. (Marco) Hollander is senior adviseur bodemsanering bij Sweco Nederland in Alkmaar.
 • drs. ing. R.J. (Robert-Jan) Stuut is werkzaam bij MWH Noord Europa.
 • mr. K. (Katrien) Winterink is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. in Den Haag.
 • J. (Jan) van den Bogaart is senior projectmanager bij GreenSoil.
 • ir. D.J. (David) van den Burg is adviseur/partner van Ambiënt B.V. en heeft de totale beleidsverandering Asbest gecoördineerd bij Rijksoverheid.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?