Besluit bouwwerken leefomgeving

Optimaal voorbereid op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit heeft grote gevolgen voor o.a. de bouwregelgeving en de daarin opgenomen brandveiligheidsvoorschriften. De voorschriften die nu zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 worden overgeheveld naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 • Bbl en veranderingen t.o.v. Bouwbesluit
 • Brandveiligheidsvoorschriften
 • Ontwikkelingen rondom het Bbl

Inhoud

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van de vier uitvoeringsbesluiten onder de Omgevingswet. Dit uitvoeringsbesluit komt in plaats van het huidige Bouwbesluit. Ondanks het feit dat er over de gehele linie geen schokkende wijzigingen worden aangekondigd, zijn er bijvoorbeeld met betrekking tot brandveiligheid toch wel een aantal opmerkelijke zaken te melden.

Deze cursus gaat diep in op het komende Besluit bouwwerken leefomgeving. We gaan in op de veranderingen die dit besluit met zich meebrengt en op welke wijze je je hier optimaal op kunt voorbereiden. Na afloop van de cursus heb je je optimaal voorbereid op de komende bouwregelgeving en het werken met het nieuwe Bouwbesluit.

Tijdens deze cursus worden de achtergronden van de bouwregelgeving benoemd. Het besluit wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht voor de nieuwe hoofdstukindeling, waarbij de grote wijzigingen in het hoofdstuk ‘verbouwen en verplaatsing van een bouwwerk’ en ‘bouw- en sloopwerkzaamheden’ uitvoerig worden besproken. Ook de inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit 2012 komen uitvoerig aan bod. Specifieke aandacht voor de wijzigingen o.g.v. brandveiligheidsvoorschriften in de verschillende hoofdstukken.

Tenslotte word je bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom het Besluit bouwwerken leefomgeving die een samenhang heeft met andere actuele ontwikkelingen die het Bbl raken, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de ‘knip’ van bouwactiviteiten in de Omgevingswet. Ook wordt kort ingegaan welke gevolgen ‘de knip’ heeft voor vergunningsvrij bouwen, vanuit de context van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

Voor wie

De cursus is primair bestemd voor iedereen die nu al met het Bouwbesluit 2012 werkt, denk aan vergunningverleners, casemanagers, toezichthouders en handhavers. Maar denk ook aan vastgoedbeheerders, aannemers, architecten en bouwkundigen.

Docent

H. (Henry) de Roo is adviseur/eigenaar bij RooBeek Advies.

Programma

 • Opzet en indeling Bbl
 • Bbl en de veranderingen tov Bouwbesluit 2012
 • Uitgelicht:
  • Hoofdstuk ‘Verbouwen en verplaatsing van een bouwwerk’
  • Hoofdstuk ‘Bouw- en sloopwerkzaamheden’
 • Wijzigingen brandveiligheidsvoorschriften
 • Ontwikkelingen rond het Bbl:
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?