Bedrijven en milieuzonering

Eéndaagse cursus over de toepassing van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'

De uitgave Bedrijven en Milieuzonering (ook nog groene boekje genaamd, al is het inmiddels paars) is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) zover nodig ruimtelijk van elkaar worden gescheiden. In 2007 is de uitgave grondig herzien.

 • Praktische toepassing en kernbegrippen
 • Juridische verankering milieuzonering
 • Functiemenging en stappenplan
 • De systematiek onder de Omgevingswet (sneak preview)
 • Inclusief uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'!

Inhoud

De praktijk heeft geleerd dat het juist toepassen van milieuzonering niet altijd eenvoudig is. Het onjuist toepassen van de methodiek zorgt regelmatig voor fouten met bijvoorbeeld als gevolg dat nieuwe woningen te dicht bij bedrijven werden geplaatst; of andersom, dat bedrijven zich ten onrechte niet mochten vestigen. De uitgave Bedrijven en milieuzonering biedt diverse hulpmiddelen om dergelijke fouten te voorkomen:

 • een aanpak voor de toepassing van milieuzonering nabij gemengde gebieden en in gebieden met functiemenging
 • praktijkgerichte stappenplannen voor het opstellen van bestemmingsplannen
 • aandachtspunten voor het opstellen van de plantoelichting en voorbeelden voor planvoorschriften

Doel van de cursus is de gebruikers vertrouwd te maken met de inhoud en werkwijze van Bedrijven en milieuzonering. In het programma staat, na een gedegen theoretische basis, de praktische toepassing voorop. Er worden concrete situaties behandeld en er is ruimte om gezamenlijk praktijkcases van deelnemers te bespreken. U ontvangt tijdens de cursus de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’!

 

Voor wie?

De cursus is bestemd voor medewerkers milieu en RO en vergunningverleners van gemeenten en omgevingsdiensten. Verder is de cursus interessant voor adviseurs van stedenbouwkundige- en milieuadviesbureaus en projectontwikkelaars.

Het programma

De kernbegrippen van bedrijven en milieuzonering

 • Achtergronden milieuzonering
 • Richtafstandenlijsten en twee casussen
 • Onderscheid tussen rustige woonwijk en gemengd gebied
 • Toepassing van het instrument functiemenging
 • Wat te doen met Bevi-inrichtingen?
 • Hoe om te gaan met bedrijfswoningen?

Toetsing van concrete activiteiten

 • Toets aan bestemmingsplan of aan groene boekje?
 • Rondje praktijkvragen
 • Toetsingskader bij binnenplanse afwijkingen, voorbeeld bio-energiecentrale
 • Casus

Opzet stappenplannen en stappenplan woningbouw

 • De stappenplannen groene Boekje voor de 3 toepassingsgebieden
 • Stappenplannen woningbouw uitgelicht
 • Casus Noorderhaven Zutphen en casus Delfgauw

Juridische verankering van milieuzonering in bestemmingsplannen

 • Verhouding Wet milieubeheer – Wet ruimtelijke ordening
 • Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplan?
 • Vertaling milieuzonering in plantoelichting en juridische regeling
 • Voorbeeldregels
 • Jurisprudentie

Toekomst milieuzonering onder de Omgevingswet

 • Sneak preview

Praktijkcasus

 • Woningbouw bij een bedrijventerrein
 • Afronding

Docenten

R. (Rein) Bruinsma is adviseur bij Royal Haskoning DHV
M. (Margot) Boiten-Van Eck is adviseur bij Rho Adviseurs

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?