Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Wet natuurbescherming en Ecologie

De Wet natuurbescherming en ecologie is samenhang

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de Wet natuurbescherming. Zo kan het gebeuren dat een pand niet mag worden gesloopt, omdat een oplettende voorbijganger er een vleermuis heeft gezien, een beschermd dier. Als uitvoerder kunt u dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren.

 • Wet Natuurbescherming: soorten- en gebiedsbescherming
 • Verhouding tot de Wabo
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen

Inhoud

Bij elk project op het gebied van ruimtelijk ordening, milieu, water en infrastructuur komt de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet) om de hoek kijken. Problemen tijdens de uitvoering van projecten voorkomt u door al bij de planvorming rekening te houden met de wet.

De Basiscursus Wet natuurbescherming en ecologie gaat over de basisbeginselen van de natuurbeschermingsregelgeving en het soortenbeschermingsrecht in Nederland. Ook leert u hoe deze wet samenhangt met de ecologie. U leert waar u rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Maar ook hoe een plan door kan gaan ondanks de aanwezige natuurwaarden. De cursus behandelt ook de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Hoe verhoudt deze geïntegreerde omgevingsvergunning zich tot de Wet natuurbescheming?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Voorjaar 2019

 • donderdag 11 april
 • donderdag 18 april

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1: Wet natuurbescherming

 • Inleiding Wet Natuurbescherming
 • Relatie met Wro en Wabo
 • Nationale soortenbescherming
 • Vogel- en Habitatrichtlijn
 • Nationale gebiedsbescherming

Dag 2: De ecologie

 • De ecologie van het natuurbeschermingsrecht
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • Workshop

Docenten

 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp advocaten in Arnhem.
 • ing. B.J.H. (Beno) Koolstra MSc is senior ecoloog bij Arcadis.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?