Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

Inleiding in het ruimtelijk ordeningsrecht: nu en onder de Omgevingswet

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruimte die we hebben, moeten we slim benutten: economische groei mogelijk maken, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurwaarde of het woongenot en de gezondheid van burgers.  Deze driedaagse basiscursus geeft je inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening én in hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

 • Compleet overzicht ruimtelijk ordeningsrecht
 • Instrumentarium op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Nu en onder de Omgevingswet

Inhoud

Op alle niveaus stellen overheden plannen op om de beschik­bare ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Het rijk en de provincie doen dit door middel van omgevingsvisies en inpassingsplannen. De gemeenten gebruiken veelal het bestemmingsplan of het omgevingsplan. Ook verleent het bevoegd gezag vergunningen om te bouwen. Op al deze niveaus kun je te maken krijgen met uitzonderingen en bijzondere regelingen. De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk ­ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regel­geving van de ruimtelijke ordening op al deze niveaus nu en ­onder de Omgevingswet.

In deze overgangsperiode behandelen we het gehele RO-­instrumentarium wat nu nog relevant is, en wat straks en onder de Omgevingswet: het omgevingsplan, onteigening, planschade, het projectbesluit, de omgevingsvergunning en bouwregelgeving. Ook bespreken we de verschillen en de overeenkomsten met het stelsel straks onder de Omgevingswet. We behandelen het instrumentarium van het rijk en de provincie, maar richten ons vooral op de gemeente.

Voor wie

De Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Cursisten werken bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij adviesbureaus, advocaten­kantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Voor deelname aan de cursus is geen juridische opleiding ­vereist. Om alle juridische begrippen en aspecten goed te kunnen plaatsen, is wel enige werkervaring op bijvoorbeeld een afdeling RO bij een gemeente of bedrijf gewenst.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 17 mei 2022
 • 2 juni 2022
 • 9 juni 2022

Het programma

 • Rijksbeleid en juridische instrumenten
 • De provincie in het RO-recht
 • Het gemeentelijk RO-instrumentarium
 • Het bestemmings-/omgevingsplan
 • Procedures en thema’s
 • Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht
 • De omgevingsvergunning
 • Afwijken van het bestemmingsplan

“De cursus was van een hoog niveau. De docenten waren erg goed en konden de leerstof goed overbrengen.”

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Wannink Advocatuur in Berlicum.
 • mr. A. (Alexander) IJkelenstam is advocaat bij CMS Derks Star Busmann in Amsterdam.
 • mr. R.C.J. (Rens) van den Berg is senior bestuurlijk juridisch adviseur bij Provincie Zuid-Holland.
 • mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen is advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?