Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

Compleet overzicht wet- en regelgeving RO

In 2011 werd Moerdijk opgeschikt door een allesverwoestende brand bij Chemie-pak. Niet lang geleden was er een hevige brand bij Shell in hetzelfde dorp. Toch kiest Moerdijk ervoor het zuidelijk havengebied uit te breiden. Wat betekent dit voor de 1100 bewoners achter de dijk? De overheid kent grote dilemma’s als het gaat om ruimtelijke ordening. Het stimuleren van economische groei zonder schade voor mens en milieu, is misschien wel de grootste uitdaging.

 • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Extra aandacht voor het bestemmingsplan
 • Bijzondere regelingen RO
 • Bouwen onder de Wabo

Inhoud

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruimte die we hebben, moeten we slim benutten: economische groei mogelijk maken, zonder dat dit ten kosten gaat van natuurwaarden of het woongenot en de gezondheid van burgers. De overheid stelt plannen op om de ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen.

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. U leert alles over de Wro, het bestemmingsplan, de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, planschade, het projectbesluit, de omgevingsvergunning en bouwen onder de Wabo. Aan het einde van de cursus bent u ook op de hoogte van relevante jurisprudentie. De cursus gaat uit van het huidige stelsel, maar waar relevant wordt wel vooruitgeblikt naar de Omgevingswet.

Voor wie

De Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Cursisten werken bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij de Kamer van Koophandel, adviesbureaus, advocatenkantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Cursusdagen 2018:

Najaar

 • donderdag 1 november
 • donderdag 8 november
 • donderdag 15 november

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1 – Rijks-, provinciaal en gemeentelijk instrumentarium

 • Inleiding op de ruimtelijke ordening
 • Rijksbeleid en juridische instrumenten
 • De provincie in het RO-recht
 • Het gemeentelijk RO-instrumentarium Inleiding op de belangrijkste instrumenten
 • Het bestemmingsplan

Dag 2 – Vervolg bestemmingsplan en bijzondere regelingen

 • Bestemmingsplanprocedures
 • Thema’s in het bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht:
  • Kostenverhaal
  • Gemeentelijk voorkeursrecht
  • Onteigening
  • Planschade

Dag 3 – Bouwen onder de Wabo

 • Bouwen onder de Wabo
 • Omgevingsvergunning, bouwen
 • Omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan
  • Kruimelgevallen
 • Praktijkcasus

Docenten

 • mr. M. (Michiel) Visser is strategisch juridisch adviseur bij Rechtsom Juristen in Leidschendam.
 • mr. E. (Elvira) Baars is advocaat bij CMS Derks Star Busmann in Utrecht.
 • mr. A. (Alexander) IJkelenstam is advocaat bij CMS Derks Star Busmann in Utrecht.
 • drs. K.P. (Klaas) Spannenburg is beleidsmedewerker ruimtelijk ordening bij Provincie Zuid-Holland.
 • mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen is advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?