Duur: 3 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.845,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

Compleet overzicht wet- en regelgeving RO
  • Compleet overzicht Ruimtelijk Ordeningsrecht
  • Bestemmingsplan en projectbesluit
  • Bouwen onder de Wabo
  • Doorkijk naar de Omgevingswet

Beschrijving

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een overzichtelijke en complete inleiding in de hedendaagse wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. Vanuit een praktische invalshoek neemt de docent de belangrijkste uitgangspunten en rechtsregels met u door. Aan bod komen onder meer de inhoud en de positie van het bestemmingsplan, de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, planschade, het projectbesluit (de voormalige artikel 19 procedure), de omgevingsvergunning en bouwen onder de Wabo. Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de volgende aspecten van het RO-recht:

  • U bent op de hoogte van het systeem van het ruimtelijk ordeningsrecht
  • U heeft kennis van de belangrijkste wet- en regelgeving en jurisprudentie
  • U heeft kennis van recente en komende vernieuweingen omtrent beleid en wetgeving

Eigen inbreng

Gedurende de Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht zullen de cursusleider en de docenten zoveel mogelijk de discussie en interactie stimuleren. Uw eigen ervaringen en specifieke vragen kunnen op deze wijze een plaats krijgen. Via praktijkcases wordt met de verkregen theoretische kennis geoefend.

U ontvangt een actuele wettenbundel ruimtelijke ordening bij de cursus.

Doelgroep
De Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die in hun functie nog niet zo lang of slechts zijdelings met de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening worden geconfronteerd en die hierover graag meer kennis willen opdoen.

  • Medewerkers van overheden (afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen)
  • Medewerkers van de Kamer van Koophandel, branche-organisaties en werkgeversorganisaties
  • Medewerkers van adviesbureaus, advocatenkantoren, woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars