Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

Compleet overzicht wet- en regelgeving ruimtelijke ordening

De ruimte in Nederland is schaars. Er is ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De ruimte die we hebben, moeten we slim benutten: economische groei mogelijk maken, zonder dat dit ten koste gaat van natuurwaarden of het woongenot en de gezondheid van burgers. Op alle niveaus stellen overheden plannen op om de beschikbare ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen.

 • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Extra aandacht voor het bestemmingsplan
 • Bijzondere regelingen RO
 • Bouwen onder de Wabo

Inhoud

Het rijk en de provincie doen dit door middel van structuurvisies en inpassingsplannen. Het bekendste instrument van de gemeente is het bestemmingsplan. Ook verleend het bevoegd gezag vergunningen om te bouwen. Op al deze niveaus kunt u te maken krijgen met uitzonderingen en bijzonder regelingen. De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening op al deze niveaus.

In de cursus behandelen we het gehele instrumentarium uit de Wro, het bestemmingsplan, de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, planschade, het projectbesluit, de omgevingsvergunning en bouwregelgeving onder de Wabo. Hierbij behandelen we het instrumentarium van het rijk en de provincie, maar richten we ons vooral op de gemeente. Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van relevante jurisprudentie. De cursus gaat uit van het huidige stelsel, maar wordt ook vooruitgeblikt naar de Omgevingswet.

Voor wie

De Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die in hun functie nog niet zo lang of slechts zijdelings met de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening worden geconfronteerd. Cursisten werken bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij de Kamer van Koophandel, adviesbureaus, advocatenkantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Voor deelname aan de cursus is geen juridische opleiding vereist. Om alle juridische begrippen en aspecten goed te kunnen plaatsen, is wel enige werkervaring op bijvoorbeeld een afdeling RO bij een gemeente of bedrijf gewenst.

Cursusdagen

Najaar 2019

 • dinsdag 29 oktober
 • dinsdag 5 november
 • dinsdag 12 november

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1: Rijks-, provinciaal en gemeentelijk instrumentarium

 • Inleiding op de ruimtelijke ordening
 • Rijksbeleid en juridische instrumenten
 • De provincie in het RO-recht
 • Het gemeentelijk RO-instrumentarium Inleiding op de belangrijkste instrumenten
 • Het bestemmingsplan

Dag 2: Vervolg bestemmingsplan en bijzondere regelingen

 • Bestemmingsplanprocedures
 • Thema’s in het bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht

Dag 3: Bouwen onder de Wabo

 • Bouwen onder de Wabo
 • Omgevingsvergunning, bouwen
 • Omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan
 • Praktijkcasus

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Wannink Advocatuur in Berlicum.
 • mr. E. (Elvira) Baars is advocaat bij CMS Derks Star Busmann in Utrecht.
 • mr. A. (Alexander) IJkelenstam is advocaat bij CMS Derks Star Busmann in Utrecht.
 • mr. R.C.J. (Rens) van den Berg is senior bestuurlijk juridisch adviseur bij Provincie Zuid-Holland.
 • mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen is advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?