Basiscursus Planeconomie

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Gemeenten maken veel kosten om bestaand gebruik om te zetten naar nieuwe bestemmingen. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke kosten ze kunnen verhalen. En voor ontwikkelaars is het bijvoorbeeld essentieel om te weten welke kosten ze kunnen verwachten.

 • Alle relevante theorie over grondexploitatie
 • De financieel economische planbegeleiding
 • Vastgoed en risicomanagement
 • Inclusief workshop

Inhoud

Een gemeente moet voor haar grondgebied bestemmingsplannen maken. Maar ze moet ook de kosten van het plan kunnen doorberekenen. Het vak van de planeconomie houdt zich daarmee bezig: wat zijn de financieel-economische gevolgen van een bestemmingsplan voor de gemeente? Als ambtenaren een beslissing maken over een ruimtelijk ontwikkelingsproject, bekijken zij vooral de haalbaarheid en de financiële status van het project. Inzicht in de kaders, uitgangspunten, risico’s en doelstellingen van ruimtelijke projecten is daarom relevant voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van locaties vanuit gemeenten, maar ook vanuit corporaties en ontwikkelaars.

De Basiscursus Planeconomie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. Eerst krijg je onder meer een inleiding in de vastgoedeconomie. Op de tweede dag ga je aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. De laatste module van de cursus gaat over risicomanagement. We bespreken uiteraard ook de actualiteit.

 

Voor wie

De Basiscursus Planeconomie is bedoeld voor de financiële professional bij overheden en in het bedrijfsleven. Cursisten zijn onder meer beleidsmedewerkers en projectmanagers die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 19 mei 2022
 • 1 juni 2022

“Docent weet duidelijk waar hij over praat!”

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Grondbeleid en grondexploitatiewet
 • De context van planeconomie
 • De bouwstenen van een grondexploitatie (berekening)
 • Inleiding Vastgoedeconomie
 • De rekenmodellen

Dag 2

 • Financieel economische planbegeleiding – rekenen en tekenen
 • Workshop rekenen en tekenen
 • Financieel economische planbegeleiding – budgetbeheer
 • Risicomanagement
 • Actualiteiten

Docenten

 • A. (Andrew) Mersie is adviseur planeconomie bij Metafoor te Almere.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?