Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Planeconomie

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Plannen die tijdens de crisis stil stonden, worden nu weer opgepakt. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke kosten ze kunnen verhalen op de ontwikkelaars.

 • Alle relevante theorie over grondexploitatie
 • De financieel economische planbegeleiding
 • Vastgoed en risicomanagement

Inhoud

Een gemeente kan een bestemmingsplan maken. Maar ze moet ook de kosten van het plan kunnen doorberekenen.  Het vak van de planeconomie houdt zich daarmee bezig: wat zijn de financieel-economische  gevolgen van een bestemmingsplan voor de gemeente? Als ambtenaren een beslissing maken over een ruimtelijk ontwikkelingsproject, bekijken zij vooral de haalbaarheid en de financiële status van het project. Inzicht in de kaders, uitgangspunten, risico’s en doelstellingen van ruimtelijke projecten is daarom relevant voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van locaties.

De Basiscursus Planeconomie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. Eerst krijgt u onder meer een inleiding in de vastgoedeconomie. Op de tweede dag gaat u aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. De laatste module van de cursus gaat over risicomanagement. We bespreken ook de actualiteit.

Voor wie

De Basiscursus Planeconomie is bedoeld voor de financiële professional bij overheden en in het bedrijfsleven. Cursisten zijn onder meer beleidsmedewerkers en projectmanagers die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017

 • donderdag 30 novembre 2017
 • donderdag 7 december 2017

Cursusdagen 2018

 • donderdag 17 mei 2018
 • donderdag 24 mei 2018

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Grondbeleid en grondexploitatiewet
 • De context van planeconomie
  • Gebiedsontwikkeling
  • Grondbeleid
  • P&C cyclus
 • De bouwstenen van een grondexploitatie (berekening)
 • Inleiding Vastgoedeconomie
  • Verwevenheid van de grond- en vastgoedexploitatie
  • De grondopbrengsten versus het vastgoed.
 • De rekenmodellen
  • Rendement (BAR, NAR, IRR)
  • NCW/DCF-berekeningen
  • Bouwkosten en bijkomende kosten

  Dag 2

  • Financieel economische planbegeleiding – rekenen en tekenen
  • Workshop rekenen en tekenen
  • Financieel economische planbegeleiding – budgetbeheer
  • Risicomanagement
  • Actualiteiten

Docenten

 • A. (Andrew) Mersie is adviseur planeconomie bij Metafoor te Almere.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?