Duur: 2 dagen van 09:30 tot 16:30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Planeconomie

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie
  • Alle relevante theorie over grondexploitatie
  • De financieel economische planbegeleiding
  • Vastgoed en risicomanagement
  • Inclusief workshop

Beschrijving

Haalbaarheid en financiële status van een ruimtelijk ontwikkelingsproject vormen de basis waarop beslissingen over deze projecten genomen worden. Inzicht in de kaders, uitgangspunten, risico’s en te realiseren doelstellingen van ruimtelijke projecten is daarom relevant voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van locaties. Deze cursus is bij uitstek geschikt om snel basiskennis hierover op te doen. De cursus is bedoeld voor de financiële professional bij overheden en in het bedrijfsleven. In de cursus worden de inhoudelijke en financiële principes en de kaders van de planeconomie overzichtelijk gemaakt.

Inhoud
Op de eerste dag van de cursus wordt de context van planeconomie besproken, gevolgd door een inleiding in de vastgoedeconomie. Op de tweede dag gaat u aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. Theorie wordt in deze module afgewisseld met een workshop om de gevolgen voor de praktijk gelijk inzichtelijk te krijgen. In de laatste module van de cursus wordt risicomanagement behandeld en is ruimte ingebouwd om de actualiteiten te bespreken. Na afronden van de cursus hebt u inzicht in de principes van planeconomie voor uw projecten.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en projectmanagers/leiders bij overheden en private partijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties en in aanraking komen met planeconomische aspecten.