Basiscursus Planeconomie

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Plannen die tijdens de crisis stil stonden, worden nu weer opgepakt. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke kosten ze kunnen verhalen op de ontwikkelaars.

 • Alle relevante theorie over grondexploitatie
 • De financieel economische planbegeleiding
 • Vastgoed en risicomanagement

Inhoud

Een gemeente is verplicht de kosten te verhalen die het maakt om een bouwinitiatief mogelijk te maken. Het vak van de planeconomie houdt zich daarmee bezig: wat zijn de financieel-economische  gevolgen van een bestemmingsplan voor de gemeente? Het doel is om bestemmingsplannen te beoordelen op hun markttechnische en bedrijfseconomische haalbaarheid en daaraan gekoppelde risico’s. Planeconomie houdt zich voornamelijk bezig met het in beeld brengen van geldstromen als vertaling van gekozen uitgangspunten binnen grondexploitaties.

Inzicht in de kaders, uitgangspunten, risico’s en doelstellingen van ruimtelijke projecten is daarom relevant voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van locaties. De Basiscursus Planeconomie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. Eerst krijgt u onder meer een inleiding in grondbeleid, de grondexploitatiewet en vastgoedeconomie. Op de tweede dag gaat u aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. De laatste module van de cursus gaat over risicomanagement. We bespreken ook de actualiteit.

Voor wie

De Basiscursus Planeconomie is bedoeld voor de financiële professional bij overheden en in het bedrijfsleven. Cursisten zijn onder meer beleidsmedewerkers en projectmanagers die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 28 mei
 • donderdag 4 juni

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Grondbeleid en grondexploitatiewet
 • De context van planeconomie
 • De bouwstenen van een grondexploitatie (berekening)
 • Inleiding Vastgoedeconomie
 • De rekenmodellen

Dag 2

 • Financieel economische planbegeleiding – rekenen en tekenen
 • Workshop rekenen en tekenen
 • Financieel economische planbegeleiding – budgetbeheer
 • Risicomanagement
 • Actualiteiten

Docenten

 • A. (Andrew) Mersie is adviseur planeconomie bij Metafoor te Almere.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?