Basiscursus Omgevingswet (online)

Het omgevingsrecht in één wet

De Omgevingswet is een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch vervolg op eerder ingang gezette veranderingen met de Waterwet, Wro, Wabo en de Crisis- en herstelwet. De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Het doel is om eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving te werken vanuit één wet.

 • De Omgevingswet op hoofdlijnen
 • Alle nieuwe instrumenten
 • Overzicht AMvB’s

Inhoud

Deze cursus biedt in hoofdlijnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Wat zijn precies de doelstellingen van de Omgevingswet en wat zijn de wijzigingen? Ook gaan we in op het gehele nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet: de omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s. Ook nemen we kennis van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet.

Voor wie

De cursus is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met de Omgevingswet. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO bij adviesbureaus, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de rijksoverheid. Ook voor projectontwikkelaars, adviesbureaus en woningcorporaties is deze cursus relevant

Docent

mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij Wannink Advocatuur in Berlicum, voorzitter van commissies bezwaar en beroep bij verschillende gemeenten en lid van de redactie van het tijdschrift Praktisch Bestuursrecht.

Programma

 • Wat gaat er wijzigen?
 • Overzicht en essenties Omgevingswet
 • Doelstellingen
 • Instrumenten
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Omgevingsbesluit
 • AMvB’s:
  • Omgevingsbesluit (Ob)
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?