Basiscursus Omgevingsrecht

Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht nu en onder de Omgevingswet

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Na de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er nu een nieuw wetgevingstraject gestart. Vanaf 2021 zal de Omgevingswet het huidige stelsel vervangen.

 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden binnen het omgevingsrecht
 • Kerninstrumenten en ondersteunende instrumenten van omgevingsrecht

Inhoud

Het omgevingsrecht bestaat uit deelgebieden: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht, natuurbeschermingsrecht, decentraal omgevingsrecht. Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies zijn intensief betrokken bij een van deze deelgebieden, maar missen vaak het brede plaatje. De samenhang tussen de verschillende deelgebieden ontbreekt.

In deze Basiscursus Omgevingsrecht leert u alles over de basisbegrippen, uitgangspunten en kerninstrumenten van het omgevingsrecht. We gaan in op de plaats van het omgevingsrecht binnen andere rechtsgebieden, de nieuwste ontwikkelingen en de reikwijdte van overheidszorg. Het huidige stelde wordt vanaf 2021 vervangen door de Omgevingswet. We kijken dan ook uitgebreid vooruit op de Omgevingswet.

Voor wie

De basiscursus omgevingsrecht is bestemd voor medewerkers van omgevingsdiensten en gemeenten die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht, zoals vergunningverleners, handhavers, front-officemedewerkers. De cursus is ook geschikt voor adviesbureaus en leden van de advocatuur.

 

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Wannink Advocatuur te Berlicum.

Het programma

In deze basiscursus komen onder andere onderstaande onderwerpen naar voren. Voor het complete programma verwijzen wij u naar onze brochure.

 • Wat is omgevingsrecht?
 • Uitgangspunten van het omgevingsrecht
 • Reikwijdte van overheidszorg
 • Kerninstrumenten
 • Ondersteunende instrumenten
 • Flexibiliteit
 • De Omgevingswet: doelstellingen, instrumenten en AMvB’s

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?