Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Omgevingsrecht

Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht
 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden
 • Basisbegrippen uitgelegd

Beschrijving

Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies zijn nauw en intensief betrokken bij de uitvoering of handhaving van deelgebieden van het omgevingsrecht: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht, natuurbeschermingsrecht, decentraal omgevingsrecht. Soms ontbreekt echter het brede plaatje, het overzicht op het gehele omgevingsrecht en met name de samenhang tussen de diverse deelgebieden. Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze? Hoe luidden die basisbegrippen van het omgevingsrecht? Welke kerninstrumenten en belangrijke ondersteunende instrumenten kent het omgevingsrecht? Werkt dat stelsel van instrumenten en zo ja, hoe werkt het dan?

Inhoud en resultaat
De basiscursus omgevingsrecht gaat in op de kern van het geldende omgevingsrecht, zodat u weet waarom u en uw colleges altijd op een bepaalde manier te werk gaan of zouden moeten gaan. Natuurlijk wordt daar waar nodig of wenselijk (summier) vooruitgegrepen op de komende Omgevingswet.

U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot:

 • kernbegrippen van het omgevingsrecht
 • plaats en ontwikkelingen in het omgevingsrecht (aandacht voor Omgevingswet)
 • uitgangspunten van het omgevingsrecht
 • reikwijdte van overheidszorg
 • kerninstrumenten en ondersteunende instrumenten van omgevingsrecht
 • flexibiliteit in het omgevingsrecht

Doelgroep
De basiscursus omgevingsrecht is bestemd voor alle medewerkers van omgevingsdiensten en gemeenten die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht, maar die onvoldoende kennis hebben van het gehele omgevingsrecht en de samenhang tussen de diverse onderdelen of die hun kennis hieromtrent willen opfrissen, zodat men zijn/haar werkzaamheden in de praktijk beter kan uitvoeren. Dit kunnen zijn:

 • vergunningverleners
 • handhavers/toezichthouders
 • adviseurs
 • medewerkers front-office

Daarnaast is de cursus interessant voor andere overheden, adviesbureaus en advocatuur.