Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Omgevingsplannen

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
  • Wettelijke kader
  • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
  • Juridische en digitale aspecten

Beschrijving

Met de Omgevingswet gaat het Omgevingsplan het Bestemmingsplan uit de Wro vervangen. Hiermee wordt het Omgevingsplan het belangrijkste instrument voor niet alleen de ruimtelijke ordening, maar voor de hele fysieke leefomgeving. Voor iedereen die werkzaam is in de ruimtelijke ordening is de basiscursus over de systematiek van het omgevingsplan daarom van belang.

Inhoud
In deze basiscursus staan de praktijk en toepasbaarheid centraal. Op de eerste dag van de cursus leert de cursist keuzes maken op basis van het wettelijk kader en achterliggende (beleids)opgaven. Kortom: wat wilt u regelen in het Omgevingsplan en hoe doet u dat? Tevens wordt gezamenlijk de opzet van een omgevingsplan gemaakt. De tweede cursusdag staat in het teken van het verder uitdiepen van de juridische en digitale aspecten van een omgevingsplan. Hoe gaat u de nieuwe onderwerpen zoals gezondheid en regels uit de APV een plek geven. Hoe zet u de gemaakte beleidskeuzes uit de omgevingsvisie om in duidelijke, eenduidige en goed toepasbare functies? De oefeningen hebben een algemeen karakter, maar zijn geldig voor alle facetten van het omgevingsplan.

Doelgroep
De cursus is opgezet als basiscursus en is met name bestemd voor:

  • Medewerkers van overheden en adviesbureaus die in de toekomst bestemmingsplannen opstellen, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht
  • Medewerkers van projectontwikkelaars