Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Omgevingsplannen

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
  • Wettelijke kader
  • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
  • Juridische en digitale aspecten

Beschrijving

Het omgevingsplan is volgens de Omgevingswet het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Voor iedereen die werkzaam is in de ruimtelijke ordening is de basiscursus over de systematiek van het omgevingsplan daarom van belang.

Alle gemeenten kennen straks één Omgevingsplan. Het Omgevingsplan biedt meer mogelijkheden dan het Bestemmingsplan. Zo biedt het Omgevingsplan de gemeente meer flexibiliteit en geeft het de mogelijkheid om integraal naar een gebied te kijken in plaats van sectoraal. De cursus geeft grip op deze ingewikkelde onderwerpen.

Inhoud
De cursus is praktisch en direct toepasbaar. Op de eerste dag van de cursus leert de cursist keuzes maken op basis van het wettelijk kader en achterliggende (beleids)opgaven. Kortom: wat wilt u regelen in het omgevingsplan en hoe doet u dat? Tevens wordt gezamenlijk de opzet van een plankaart gemaakt.

De tweede cursusdag staat in het teken van de juridische en digitale aspecten van een omgevingsplan. Hoe zet u de gemaakte beleidskeuzes om in duidelijke, eenduidige en goed toepasbare bestemmingen? De oefeningen hebben een algemeen karakter, maar zijn geldig voor alle facetten van het omgevingsplan. Op de tweede dag behandelen we ook het verschil tussen het bestemmingsplan nu en het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Doelgroep
De cursus is opgezet als basiscursus en is met name bestemd voor:

  • Medewerkers van overheden en adviesbureaus die in de toekomst omgevingsplannen opstellen, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht
  • Medewerkers van projectontwikkelaars