Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

Voorkom missers bij het opstellen van plannen en projecten!

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving. Zo kan het gebeuren dat een pand niet mag worden gesloopt, omdat een oplettende voorbijganger er een vleermuis heeft gezien, een beschermd dier. Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren.

 • Soorten- en gebiedsbescherming
 • Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • Inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren

Inhoud

Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij elk project op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur komt de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving om de hoek kijken. Problemen tijdens de uitvoering van projecten voorkom je door al bij de planvorming rekening te houden met de wetgeving rond de soorten- en gebiedsbescherming.

De Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de beginselen van de Wet natuurbescherming en hoe deze straks in de Omgevingswet wordt opgenomen. De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Tijdens de cursus leer je waar je rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Maar ook hoe een plan door kan gaan ondanks de aanwezige natuurwaarden. Op de tweede dag gaat de cursus in op het ecologisch onderzoek en inventarisatie onder de natuur­wetgeving. Ook ­behandelen we de ecologische effecten van ruimtelijke ­ingrepen op soorten en gebieden.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 5 en 12 april 2022

“Een relevante bijdrage voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden!”

Het programma

Hieronder vindt je een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij graag naar de brochure.

Dag 1

 • Inleiding Wet Natuurbescherming
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming
 • Soortenbescherming: de gemeentelijke praktijk
 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming
 • Gebiedsbescherming: de gemeentelijke praktijk
 • Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet

Dag 2

 • De Wet natuurbescherming en ecologisch onderzoek
 • Uitgangspunten onderzoek
 • Onderzoek ten behoeve van soortenbescherming
 • Onderzoek ten behoeve van gebiedsbescherming
 • Workshop

Docenten

 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp advocaten in Arnhem.
 • ing. B.J.H. (Beno) Koolstra MSc is eigenaar van het ecologisch adviesbureau Koolstra Advies.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?