Basiscursus Milieurecht

Inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht

Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, met welke milieuwetten moet het bevoegd gezag rekening houden?

 • Het milieurecht nu en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

Inhoud

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieu­recht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is tot 2021 de belangrijkste milieuwet en gaat, net als vele ­andere milieuwetten, vanaf 2021 op in de Omgevingswet. ­A­ndere ­wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodem­bescherming en de Waterwet.

De Basiscursus Milieurecht geeft inzicht in de belangrijkste Milieuwetten en uitvoeringsbesluiten nu en straks onder de Omgevingswet. De juridische kaders staan centraal. Na het afronden van deze cursus ken je de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het ­omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Je hebt inzicht in hoe de milieuwetgeving in de Omgevingswet geregeld is en wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor alle thema’s.

Voor wie

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten over de ­juridische aspecten van het milieubeleid. Om de cursus goed te kunnen volgen, is minimale juridische kennis een vereiste. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.

Cursusdata

10, 24 mei, 7, 14 juni 2022

Het programma

Hieronder vindt u een korte opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Inleiding op de cursus
 • Inrichtingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)
 • Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

Dag 2

 • Milieueffectrapportage
 • Lucht
 • Bodem

Dag 3

 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Afvalstoffenrecht

Dag 4

 • Waterkwaliteit
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Handhaving van het milieurecht
 • Praktijkcasus handhaving milieurecht

Docenten

Cursusleiding:

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Wannink Advocatuur te Berlicum.

Docenten:

 • mr. P.C. (Peter) Cup is juridisch adviseur bij Inspectie Leefomgeving en Transport in Utrecht.
 • mr. K. (Katrien) Winterink is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. in Den Haag.
 • mr. ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • N.K.J. (Nico) Wiggers is directeur bij Wiggers Opleiding en Advies in Arnhem.
 • mr. P. (Peter) de Putter is directeur/senior-adviseur bij Sterk Consulting BV in Leiden. Helpt op dit moment waterwetgeving inbouwen in de Omgevingswet.
 • ing. M.J. (Mark) van Leeuwen is werkzaam bij MVL advisering in Maassluis.
 • ing. P.A. (Peter-Arjen) Boers is adviseur bij Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in Den Haag.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?