Basiscursus Luchtkwaliteit

De actuele discussie rond luchtkwaliteit

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over luchtkwaliteit. Vooral in de grote steden is dit een steeds groter probleem. Luchtverontreiniging staat in de top drie van ziekteveroorzakers in Nederland. Niet vreemd dat steeds meer steden milieuzones instellen.

 • Fijnstof en NOx centraal
 • Gevolgen van de Omgevingswet
 • Inzicht in aanpak gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen

Inhoud

De meeste steden voldoen inmiddels aan de Europese norm voor luchtkwaliteit. Maar de vraag is of die norm streng ­genoeg is. Ook kleine concentraties fijnstof hebben een ­negatief effect op de volksgezondheid. Onze gezondheid is gebaat bij een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Maar de problematiek rond luchtverontreiniging behelst meer dan alleen verkeer in stedelijke gebieden. Luchtverontreiniging kan veel verschillende bronnen hebben en houdt zich niet aan landsgrenzen. De effecten zijn merkbaar op gezondheid, milieu en natuur.

In deze basiscursus schakelen we van ‘normdenken’ over naar ‘kwaliteitsdenken’ over luchtkwaliteit. Je krijgt inzicht in de ­gezondheidseffecten van luchtvervuiling, vooral door fijnstof en stikstofoxiden. We verdiepen ons in de wet- en regelgeving van luchtkwaliteit: hoe moet je daar als gemeente of provincie mee omgaan? Je krijgt antwoord op vragen als: Waarom is fijnstof zo’n probleem? Hoe werkt de Wet luchtkwaliteit? Hoe zitten luchtkwaliteitsnormen in elkaar? En hoe is luchtkwaliteit onder de Omgevingswet geregeld?

Voor wie

De Basiscursus Luchtkwaliteit is bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van overheden en omgevingsdiensten. Daarnaast is de cursus relevant voor medewerkers verkeer, gezondheidsdeskundigen en adviseurs.

Cursusdagen

 • 29 november, 8 december 2022

Het programma

 • Wettelijk kader luchtkwaliteit (ook Omgevingswet)
 • Aanpak luchtkwaliteit
 • Onderzoek en modellen luchtkwaliteit
 • Onderbouwing en beoordeling ruimtelijke en verkeersplannen
 • Praktijkworkshop
 • Gezondheidseffecten luchtkwaliteit

“Helder en gevarieerd. Goede cursus!”

Docenten

 • ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • dr. ing. J.J. (Hans) Erbrink is adviseur bij Erbrink Stacks Consult.
 • P.E.H. (Peter) Swart is adviseur luchtkwaliteit bij de Gemeente Arnhem.
 • dr. F. (Fred) Woudenberg is clusterhoofd medische milieukunde bij GGD Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?