Basiscursus Luchtkwaliteit

De actuele discussie rond luchtkwaliteit en gemeentelijk luchtbeleid

Veel gemeenten streven naar een betere luchtkwaliteit binnen maar ook buiten de bebouwde kom. En niet voor niets: roet, fijnstof en stikstofoxiden hebben effecten op milieu, natuur en gezondheid. Inmiddels is ook aangetoond dat ook een kleine concentratie fijnstof effect heeft op de gezondheid. Gemeenten zijn dan ook op zoek naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk daarbij aan de milieuzones in verschillende steden. Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is daarom al de nodige jaren het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking. Daarin wordt bepaald hoe aan de streefwaarden voor een gezondere lucht te voldoen.

 • Fijnstof en NOx centraal
 • Inzicht in aanpak gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen

Inhoud

In de basiscursus Luchtkwaliteit schakelen we over van ‘normdenken’ over naar ‘kwaliteitsdenken’ over luchtkwaliteit. U krijgt inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, vooral door fijnstof en stikstofoxiden. Wat zijn nu eigenlijk de effecten van vervuiling op de gezondheid? We verdiepen ons in de wet- en regelgeving  van luchtkwaliteit: hoe moet u daar als gemeente of provincie mee omgaan?

U krijgt antwoord op vragen als: Waarom is fijnstof zo’n probleem? Hoe werkt de Wet luchtkwaliteit? Hoe zitten luchtkwaliteitsnormen in elkaar? Ook gaan we in op meten en modelleren van luchtverontreiniging. Welke meet- en rekenmethodes zijn er en welke modellen kunt u gebruiken?

Voor wie

De Basiscursus Luchtkwaliteit is bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Daarnaast is de cursus relevant voor medewerkers verkeer, gezondheidsdeskundigen en adviseurs uit het bedrijfsleven en medewerkers van de GGD.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • dinsdag 9 juni
 • dinsdag 16 juni

Het programma

Dag 1

 • Kader luchtkwaliteit
 • Wettelijk kader
 • Bronnen van verontreiniging
 • Beleid
 • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
 • Aanpak luchtkwaliteit
 • Onderzoek luchtkwaliteit
 • Modellering

Dag 2

 • Onderbouwing en beoordeling ruimtelijke en verkeersplannen
 • Praktijkworkshop
 • Lucht en gezondheid

Docenten

 • ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • dr. ing. J.J. (Hans) Erbrink is adviseur bij Erbrink Stacks Consult.
 • P.E.H. (Peter) Swart is adviseur luchtkwaliteit bij de Gemeente Arnhem.
 • dr. F. (Fred) Woudenberg is clusterhoofd medische milieukunde bij GGD Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?