Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Luchtkwaliteit

Gaat in op de actuele discussie rond luchtkwaliteit

Nederlandse steden scoren Europees gezien slecht op gebied van luchtkwaliteit. Alleen Duitsland heeft een nog hogere concentratie stikstofoxiden in de lucht. Roet, fijnstof en stikstofoxiden kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De Tweede Kamer wil daarom een Nationaal Luchtplan. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bepalen regering, provincies en gemeenten nieuwe streefwaarden voor een gezonde lucht.

 • Fijnstof en NOx centraal
 • Inzicht in aanpak luchtkwaliteitsbeleid
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen

Inhoud

Luchtverontreiniging staat in de top drie van ziekteveroorzakers in Nederland. Steden willen hun burgers beschermen en overschrijdingsgebieden aanpakken. Daarom zijn er in veel steden milieuzones. De meeste steden voldoen inmiddels aan de Europese norm voor luchtkwaliteit. Maar die is niet streng genoeg. Ook kleine concentraties fijnstof hebben een negatief effect op de volksgezondheid. Onze gezondheid is gebaat bij een verdere verbetering van de luchtkwaliteit.

In de basiscursus Luchtkwaliteit schakelen we over van ‘normdenken’ over naar ‘kwaliteitsdenken’ over luchtkwaliteit. U krijgt inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, vooral door fijnstof en stikstofoxiden. We verdiepen ons in de wet- en regelgeving  van luchtkwaliteit: hoe moet u daar als gemeente of provincie mee omgaan? U krijgt antwoord op vragen als: Waarom is fijnstof zo’n probleem? Hoe werkt de Wet luchtkwaliteit? Hoe zitten luchtkwaliteitsnormen in elkaar?

Voor wie

De Basiscursus Luchtkwaliteit is bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van overheden en omgevingsdiensten. Daarnaast is de cursus relevant voor medewerkers verkeer, gezondheidsdeskundigen en adviseurs.

Cursusdagen

 • dinsdag 12 maart 2019
 • dinsdag 19 maart 2019

Het programma

Dag 1

Kader luchtkwaliteit

 • Positie luchtkwaliteit
 • Wettelijk kader
 • Verplichtingen en bevoegdheden
 • Knelpunten in de praktijk

Aanpak luchtkwaliteit

 • Strategie (proactief, ontwerpend, reactief)
 • Luchtkwaliteitsplan
 • RO-plannen en verkeersplannen

Onderzoek luchtkwaliteit

 • Onderzoek (doel, aanpak, resultaat)
 • Type problematiek (verkeer, industrie)
 • Modelleren en/of meten
 • Samenhang verkeersmodellen, lucht en geluid
 • Praktijkvoorbeelden
 • Beoordeling onderzoek

Dag 2

Onderbouwing en beoordeling ruimtelijke en verkeersplannen

 • Van idee tot planvorming
 • Type plannen
 • Fasering en het meenemen van luchtkwaliteit
 • Beoordeling plan
 • Aanpak knelpunten

Praktijkworkshop

 • Aan de hand van een complexe praktijkcase gaat u zelf aan de slag met de materie.

Lucht en gezondheid

 • Stoffen, effecten en gezondheid
 • Relatie met onderzoeken
 • Communicatie
 • Normstelling relativeren?
 • Ontwikkelingen

Docenten

 • ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw. Hij is intensief betrokken bij projecten op het gebied van lucht(kwaliteit) en geurhinder op verschillende schaalniveaus. Tevens auteur van de milieuessentie lucht van het SDU Milieupraktijkboek ‘Vergunningen en handhaving’.
 • dr. ing. J.J. (Hans) Erbrink is adviseur bij Erbrink Stacks Consult.
 • P.E.H. (Peter) Swart is adviseur luchtkwaliteit bij de Gemeente Nijmegen.
 • dr. F. (Fred) Woudenberg is clusterhoofd medische milieukunde bij GGD Amsterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?