Basiscursus Grondbeleid

De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid

Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grond­gebruik te sturen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gemeente en andere partijen voldoende mogelijkheden zien om het gewenste eindresultaat te realiseren?

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Compleet instrumentarium door vakspecialisten
 • Actualiteiten: organisch ontwikkelen, duurzaamheid, participatie, volkshuisvesting
 • Grondexploitatie, planeconomie, btw en overdrachtsbelasting

Inhoud

De overheid, maar ook particulieren, maken plannen voor het gebruik van beschikbare grond. De overheid kan dit doen door actief in te grijpen, het aan anderen over te laten en allerlei varianten daar tussenin. De overheid kan bij het grondbeleid verschillende instrumenten inzetten om het grondgebruik te sturen. De Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in dit instrumentarium. Ook worden in de cursus de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid behandeld.

Tijdens de Basiscursus Grondbeleid bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen behandeld door verschillende vakspecialisten. Denk hierbij aan onderwerpen als gronduitgifte, kostenverhaal, contracteren, aanbesteden en staatssteun. Ook alle actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, organisch ontwikkelen en participatie, maar ook volkshuisvestelijke doelen en btw/overdrachtsbelasting komen aan bod.

Voor wie

De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid. De cursus is ook geschikt voor advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs.

Cursusdagen

Najaar 2022:

 • 13, 15, 20, 22 september 2022

“Sterk inhoudelijke en degelijke basiscursus met enthousiaste docenten.”

Het programma

Hieronder vindt u een korte opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1: Ambities, plannen en mogelijkheden

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Actualiteiten ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Grondexploitatie en grondprijsberekening

Dag 2: Grondpositie verkrijgen

 • Verwerving
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Contracteren met de overheid
 • Waardebepaling

Dag 3: Afspraken met zelfrealisatoren / particulieren partijen

 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Dag 4: Uitvoering / realisatie

 • Gronduitgifte
 • Realisatiefase, ontwikkelaar en portefeuillemanagement
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Communicatie en participatie

Docenten

 • mr. W. (Werner) Gerritsen is senior jurist en teamleider juridische zaken Grondbedrijf bij de Gemeente Enschede.
 • ing. R.Th. (Richard) Homan is rentmeester NVR bij Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV in Veenendaal.
 • mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants in Amersfoort.
 • drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.
 • drs. E.J. (Ernst) Vuyk is eigenaar van Vuyk Onderzoek, Ontwerp en Advies.
 • mr. S. (Sjaak) van der Heul is advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager in Arnhem
 • mr. I.M.C. (Ineke) van Leeuwen is advocaat bij Zypp Advocaten te Arnhem
 • M. (Marion) van der Voort is eigenaar/adviseur bij Bureau voor gebiedscommunicatie

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?