Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Grondbeleid

De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid

Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld lokale economie, natuur, recreatie en woningbouw. Het is aan de gemeente om vervolgens met grondbeleid deze doelen ten uitvoer te brengen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gemeente en andere partijen voldoende mogelijkheden zien om het gewenste eindresultaat te realiseren?

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Inhoud

Gemeenten hebben grond nodig voor allerlei activiteiten. Zoals de bouw van huizen, snelwegen of het aanleggen van leidingwerken. Maar grond is schaars in Nederland. Het is de taak van de overheid om te ervoor te zorgen dat de grond op een eerlijke en efficiënte manier wordt gebruikt. Gemeenten proberen het grondgebruik te sturen met hun grondbeleid.

De Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in de hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen worden behandeld door verschillende vakspecialisten. Zoals de gronduitgifte, het algemeen verbintenissenrecht, het kostenverhaal en de grondexploitatiewet, ruimtelijke planvorming en planschade, aanbesteden en staatssteun.

Voor wie

De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid. De cursus is ook geschikt voor advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017:

 • dinsdag 7 november
 • dinsdag 14 november
 • dinsdag 21 november
 • dinsdag 28 november

 

Cursusdagen 2018:

 • donderdag 29 maart
 • donderdag 5 april
 • donderdag 12 april
 • donderdag 9 april

Het programma

Hieronder vindt u een korte opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Verwerving
 • Waardebepaling

Dag 2

 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Portefeuillemanagement

Dag 3

 • Grondexploitatie en grondprijsberekening
 • Gronduitgifte

Dag 4

 • Ruimtelijke ordening en grondbeleid
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid
 • Contracten in de realisatiefase

Docenten

 • mr. W. (Werner) Gerritsen is senior jurist en teamleider juridische zaken Grondbedrijf bij de Gemeente Enschede.
 • ing. R.Th. (Richard) Homan is rentmeester NVR bij Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV in Veenendaal.
 • mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants in Amersfoort.
 • mr. dr. A.D.L. (Allard) Knook is senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en notarissen, Universitair Docent bij Universiteit Utrecht en oprichter/coördinator Landelijk Staatssteunnetwerken.
 • drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?