Basiscursus Grondbeleid

De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid

Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de bouw van woningen, het aanleggen van wegen en groen, het vestigen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grondgebruik te sturen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gemeente en andere partijen voldoende mogelijkheden zien om het gewenste eindresultaat te realiseren?

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Compleet instrumentarium door vakspecialisten
 • Actualiteiten: organisch ontwikkelen, duurzaamheid, participatie, volkshuisvesting
 • Grondexploitatie en planeconomie
 • Btw en overdrachtsbelasting

Inhoud

De overheid, maar ook particulieren, maken plannen voor het gebruik van beschikbare grond. De overheid kan dit doen door actief in grijpen, het aan anderen over te laten en allerlei varianten daar tussenin. De overheid kan bij het grondbeleid verschillende instrumenten inzetten om het grondgebruik te sturen. De Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in dit instrumentarium. Ook wordt in de cursus de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid behandeld.

Tijdens de ‘Basiscursus Grondbeleid’ bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen behandeld door verschillende vakspecialisten. Denk hierbij aan onderwerpen als gronduitgifte, kostenverhaal, contracteren, aanbesteden en staatssteun. Ook alle actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, organisch ontwikkelen en participatie, maar ook volkshuisvestelijk doelen en BTW/overdrachtsbelasting komen aan bod.

Voor wie

De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid. De cursus is ook geschikt voor advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 19 maart
 • donderdag 26 maart
 • donderdag 2 april
 • donderdag 9 april

Het programma

Hieronder vindt u een korte opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1: Ambities, plannen en mogelijkheden

 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Actualiteiten ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Grondexploitatie en grondprijsberekening

Dag 2: Grondpositie verkrijgen

 • Verwerving
 • Nieuwe wet- en regelgeving Aanvullingswet grondeigendom
 • Contracteren met de overheid
 • Waardebepaling

Dag 3: Afspraken met zelfrealisatoren / particulieren partijen

 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Dag 4: Uitvoering / realisatie

 • Gronduitgifte
 • Realisatiefase, ontwikkelaar en portefeuillemanagement
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Communicatie en participatie

Docenten

 • mr. W. (Werner) Gerritsen is senior jurist en teamleider juridische zaken Grondbedrijf bij de Gemeente Enschede.
 • ing. R.Th. (Richard) Homan is rentmeester NVR bij Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV in Veenendaal.
 • mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants in Amersfoort.
 • drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.
 • drs. E.J. (Ernst) Vuyk is o.a. secretaris van de Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie en voorzitter van Stichting ODE projecten en is zelfstandig adviseur.
 • mr. S. (Sjaak) van der Heul is advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager in Arnhem
 • mr. I.M.C. (Ineke) van Leeuwen is advocaat bij Zypp Advocaten te Arnhem
 • M. (Marion) van der Voort is eigenaar/adviseur bij Bureau voor gebiedscommunicatie

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?