Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Geluid

Ideale mix van theorie en praktijk van wetgeving geluid
 • Grondbeginselen van geluid
 • Overzicht Wet- en regelgeving geluid
 • Effecten van geluid
 • Meetgrootheden en begrippen
 • Leren rekenen en meten met geluid

Beschrijving

Geluid is een bijzonder fenomeen. In vele gevallen is het prettig om geluiden te ervaren. Aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de onprettige beleving van geluid. Geluid dat wordt veroorzaakt door anderen en op momenten dat we het niet willen horen. Geluid wordt lawaai. Het aspect geluid speelt daarom ook een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit; het is van directe invloed op de gezondheid en het woongenot van mensen.

Het aspect geluid in veel verschillende wetten (met elk hun eigen reikwijdte) voor. De belangrijkste hiervan is de Wet geluidhinder. Naar juridische komt bij geluid ook de nodige technische aspecten kijken met een eigen begrippenkader en valkuilen. Wat is een dB en wat is en dB(A)? Hoe werkt geluidsoverdracht? En hoe meet je nu precies geluid en hoe kun je met de gemeten waardes rekenen?

Inhoud
In deze cursus behandelen we alles wat een geluidsmedewerker in beginsel moet weten. Op de eerste dag behandelen we de wetgeving. De Wet geluidhinder heeft betrekking op wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai buiten het terrein van de inrichting (bedrijf) en toestellen. Naast deze wet zijn er nog andere wetten die zich richten op het bestrijden van lawaai. In de middag richten we ons onder andere op de technische kant van geluid. We behandelen bijvoorbeeld wat geluid precies is en hoe geluidsoverdracht werkt. Ook gaan we in op de gezondheidsaspecten van geluid.

Dag twee is praktijkgericht: we gaan oefenen met het meten van en rekenen met geluid. We gaan met meetapparatuur de buitenlucht in om geluidsbronnen te meten. Ook gaan we rekenen met geluid: waarom is twee keer 50 dB geen 100 dB?

Doelgroep
Deze basiscursus wordt georganiseerd voor:

 • Vergunningverleners, handhavers, betrokkenen bij geluidzonering en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening werkzaam bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere overheden
 • Medewerkers van advies- en ingenieursbureaus
 • Leden van de advocatuur
 • Politieambtenaren
 • Milieuauditoren
 • Bedrijfsleven