Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Geluid

Ideale mix van theorie en praktijk van wetgeving geluid

In 12.000 Nederlandse woningen hebben mensen last van verkeerslawaai. Het geluid overschrijdt daar de norm van 65 decibel. Dat geldt ook voor de bewoners van 5.600 woningen langs het spoor. Snelwegen, treinen en vliegtuigen kunnen veel geluidsoverlast veroorzaken. Als geluid lawaai wordt, kan dat leiden tot gezondheidsproblemen. Zoals slaapgebrek, stress en een hoge bloeddruk.

 • Effecten en grondbeginselen van geluid
 • Overzicht Wet- en regelgeving geluid
 • Leren rekenen met geluid
 • Workshop meten van geluid

Inhoud

Het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten brengen om de vijf jaar de geluidsbelasting in kaart. Hoeveelheid geluid een bedrijf of evenement mag produceren, is in regels en vergunningen vastgelegd. Maar als een bewoner klaagt over herrie, hoe weet je dan hoeveel geluid er is gemaakt? En als er een vergunningsaanvraag binnenkomt van een eenmalig evenement; Hoe bereken je dan hoeveel geluid er geproduceerd gaat worden?

In de Basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid. Op dag een staat de wetgeving centraal, met onder meer de Wet geluidhinder. Die gaat over wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Op dag twee gaan we met meetapparatuur de buitenlucht in om geluidsbronnen te meten. Ook gaan we rekenen met geluid: waarom is twee keer 50 decibel (dB) geen 100 dB?

Voor wie

Deze basiscursus wordt georganiseerd voor vergunningverleners, handhavers, betrokkenen bij geluidzonering en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening. De cursus is ook geschikt voor medewerkers van advies- en milieubureaus, advocaten, politieambtenaren en milieuauditoren.

 

Cursusdagen

Voorjaar 2019

 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 26 maart

Het programma

Dag 1

Grondbeginselen van geluid

 • Eigenschappen en overdrachtsprincipes
 • Beoordelingsmaten voor geluid
 • Isolatie en absorptie
 • Geluiddemo’s

Geluidoverdracht

 • Geometrische uitbreiding
 • Indicatieve berekening
 • Geluidschermen en schermwerking
 • Reflectie
 • Bodemeffect
 • Meteo-invloed

Effecten van geluid

 • Geluid en gezondheid
 • Karakter van geluid
 • Geluidhinder
 • Slaapverstoring
 • Niet akoestische factoren

Overzicht Wet- en regelgeving geluid

 • Wet Geluidhinder
 • Wet Milieubeheer en Wabo
 • Europese regelgeving

Dag 2 – Rekenen met geluid

Inleiding meten van geluid

 • Meetgrootheden, frequentieweging, tijdsweging
 • Eisen t.a.v. meetapparatuur
 • Normen voor geluidniveaumeters
 • Principe en werking van de geluidniveaumeter
 • Calibratie van de geluidniveaumeter

Workshop meten van geluid

 • Meten van geluidsniveaus (LpA, LAeq, LAmax, LA95)
 • Meten van het Peak niveau (LCpeak)
 • Meten van het geluidbelastingsniveau (LAE)
 • Meten van een octaafbandspectrum
 • Meting van de nagalmtijd van een ruimte
 • Verwerking van de meetgegevens

Docenten

 • ing. E. (Ed) Goudriaan is adviseur geluid bij LBP Sight te Nieuwegein
 • ing. L.T.G. (Bert) Verberkmoes is general manager bij RION Co., Ltd. Europe Representative Office in Bergen op Zoom.
 • ir. E. (Rik) van Haaren MTD is projectmanager bij ProRail in Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?