Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Duurzaam Bouwen

Handvatten voor de toepassing van duurzaam bouwen in uw gemeentelijke praktijk

Onze samenleving ervaart steeds meer de gevolgen van klimaatverandering door CO2 uitstoot. Ook grondstoffen zijn eindig. We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dat kan door duurzamer te gaan bouwen. Met bijvoorbeeld ‘nul-op-de-meter woningen’ die makkelijk hergebruikt kunnen worden als ze niet meer nodig zijn.

 • Duurzaam bouwen in perspectief. Duurzaam bouwen anno nu.
 • Duurzame stedenbouw en gebiedsontwikkeling
 • Borging en handhaving

Inhoud

Bij duurzaam bouwen staat respect voor mens en milieu voorop. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen?

In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de gemeentelijke praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Interessant voor projectleiders stedenbouw is de beschouwing op drie schaalniveaus.

Cursusdagen

 • dinsdag 3 april 2018
 • dinsdag 10 april 2018

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

Duurzaam bouwen in perspectief. Duurzaam bouwen anno nu.

Trends en ontwikkelingen

 • Agenda duurzaamheid rijksoverheid
 • Bouwbesluit 2012: milieuparagraaf en energieprestatie van gebouwen
 • Klimaatbeleid
 • Duurzaamheid in fiscaal stelsel (VAMIL-regeling)

Duurzame stedenbouw/ gebiedsontwikkeling

 • Prestaties meten: GPR Stedenbouw, BREAAM, DPL
 • Trends
 • Duurzaam herstructureren
 • Energievisie op stadsniveau, routekaart voor gemeenten en corporaties

Dag 2

Een goed gebouw is een duurzaam gebouw

 • Prestaties meten: GPR Gebouw, BREAAM
 • Trends: C2C/ Passief bouwen/ Energieneutraal bouwen

Borging en handhaving

 • Speelruimte van de wetgeving: kun je aanvullende eisen stellen?
 • Duurzaam bouwen in de uitvoering, belang van toetsing en handhaving
 • Faalkosten
 • Legitimiteit
 • Kennis
 • Werkwijze

Proces: hoe krijg je duurzaamheid voor elkaar?

 • Participantenanalyse
 • Kennis en techniek
 • Proces
 • Toetsing en handhaving

Woonconsument en particuliere bouw

 • Gedragsbeïnvloeding
 • Duurzaam bouwen stimuleren in de particuliere bouw

 

 

Docenten

 • M. (Michiel) Brouwer is eigenaar Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.
 • R. (Ruud) van Vliet is senior adviseur bij W/E Adviseurs in Utrecht.
 • ing. G. (Gert) van den Elsen is beleidsmedewerker milieu bij de Gemeente Tilburg en voorzitter projectgroep Uniformering DuBO instrumentarium.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?