Basiscursus Duurzaam Bouwen

Toepassing van duurzaam bouwen in uw gemeentelijke praktijk

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling?

Deze cursus duurzaam bouwen biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

 • Niveau stedenbouw, gebouw en uitvoering
 • Bestaande bouw en nieuwbouw
 • Thematische verdieping op energie, materiaal en gezondheid
 • Duurzaamheid praktisch, pragmatisch en planmatig aangepakt

Inhoud

Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen?

In de tweedaagse cursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • dinsdag 7 april
 • dinsdag 14 april

Het programma

Dag 1: Perspectief en stedenbouw

 • Duurzaam bouwen in perspectief. Duurzaam bouwen anno nu
 • Waarom duurzaam bouwen? Historisch perspectief, mijlpalen in duurzaam bouwen
 • Trends en ontwikkelingen
 • Duurzame stedenbouw/ gebiedsontwikkeling


Dag 2: Gebouw en proces

 • Een goed gebouw is een duurzaam gebouw
 • Borging en handhaving
 • Proces: hoe krijg je duurzaamheid voor elkaar?
 • Woonconsument en particuliere bouw

Tussen de eerste en de tweede cursusdag werken de cursisten een huiswerkopdracht uit die we baseren op hun specifieke vragen en omstandigheden.

Docenten

 • M. (Michiel) Brouwer is eigenaar Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.
 • R. (Ruud) van Vliet is senior adviseur bij W/E Adviseurs in Utrecht.
 • ing. G. (Gert) van den Elsen is beleidsmedewerker milieu bij de Gemeente Tilburg en voorzitter projectgroep Uniformering DuBO instrumentarium.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?