Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Duurzaam bouwen

Handvatten voor de toepassing van duurzaam bouwen in uw gemeentelijke praktijk
 • Breed gamma aan onderwerpen
 • Na twee dagen bent u bij op een breed terrein
 • Inhoudelijke verdieping
 • Kennismaking met het instrumentarium
 • Implementatie en proces

Beschrijving

Inleiding
Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken: wijken en gebouwen die daadwerkelijk duurzaam zijn. Duurzaam bouwen is de standaard. Maar hoe vallen al deze wensen praktisch, pragmatisch en planmatig in te vullen?

Inhoud
Deze tweedaagse cursus biedt u een brede oriëntatie op duurzaam bouwen op drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. Met een overzicht van het actuele instrumentarium, specifieke kennismaking met GPR Gebouw en GPR Stedenbouw en thematische verdieping op energie, materialen en gezondheid. En met aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium.

Doelgroep
De cursus is gericht op medewerkers die een actieve rol spelen in de aansturing en effectuering van duurzaam bouwen bij:

 • Gemeenten en regio’s
 • Projectontwikkelaars
 • Corporaties
 • Adviesbureaus

Dit zijn:

 • Adviseurs, beleidsmedewerkers: brede kennismaking
 • Projectmanagers bouwprojecten: inhoudelijke oriëntering, kennismaking instrumenten, borging van kwaliteit
 • Projectleiders stedenbouw: beschouwing op drie schaalniveaus
 • Coördinatoren duurzaamheid: overzicht, implementatie en procesmatige aandacht