Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Brandveiligheid gebouwen

Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van brandveiligheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door onoplettendheid of defecte apparatuur kan zomaar brand uitbreken. Zijn er verkeerde bouwmaterialen gebruikt in een pand, dan kan een klein vuurtje uitgroeien tot een inferno. Het leven van bewoners komt in gevaar. Of er is een miljoenenschade. Die gevolgen kunnen we beperken. Door tijdens de bouw en het gebruik van een pand een goede kennis van brandveiligheid en installaties toe te passen.

 • Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO)
 • Regelgeving: Bouwbesluit 2012
 • Toezicht & handhaving en veiligheidsbeheersystemen

Inhoud

De verantwoordelijkheid voor de toepassing van brandveiligheidseisen ligt steeds meer bij de gebruiker/eigenaar van een bouwwerk. Zo blijkt ook uit het Bouwbesluit 2012. Dat vraagt een andere manier van adviseren en toezicht houden. En dan is er nog de BIO (Bouwen Installatie Organisatie). Die bepaalt de norm bij bouwkundige brandveiligheid, installatietechnische voorzieningen en organisatie. Toezichthouders en adviseurs moeten nu rekening houden met brandveiligheidsaspecten waar vroeger de brandweer over ging.

De Basiscursus Brandveiligheid gebouwen gaat over advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van brandveiligheid. U krijgt inzicht in het complexe systeem van brandveilig bouwen en gebruiken. De BIO staat centraal. In drie dagen tijd leert u de principes en regels rond brandveiligheid en de praktische toepassing ervan. U bekijkt deze aspecten door de bril van zowel gebouwbeheerders, adviseurs, vergunningverleners als handhavers.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en gebouwbeheerders. Cursisten werken bij onder meer (zorg)instellingen, gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus.

Cursusdagen

Cursusdagen 2017

 • donderdag 9 november 2017
 • donderdag 16 november 2017
 • donderdag 23 november 2017

Cursusdagen 2018

 • donderdag 5 april 2018
 • donderdag 12 april 2018
 • donderdag 19 april 2018

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Kader en regelgeving
 • Algemene principes brandveiligheid
 • Globaal overzicht regelgeving
 • Globaal overzicht bouwregelgeving
 • Workshop multifunctioneel gebouw
 • Bouwbesluit Gelijkwaardigheid
 • Brandonderzoek

Dag 2

 • Uitvoering in de praktijk
 • Wie is verantwoordelijk voor brandveiligheid?
 • Uitleg hoofdstuk ‘Gebruik’ uit het Bouwbesluit 2012
 • Modellen en instrumenten brandveiligheid: werking en toepassing
 • Certificering en kwaliteitsverklaringen

Dag 3

 • Installaties en organisatie
 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Workshop installaties
 • Certificering brandbeveiligingsinstallaties in combinatie  Bouwbesluit 2012 Organisatorische maatregelen

 

 

Docenten

 • S. (Simon) Dollee is adviseur brandveiligheid bij Royal HaskoningDHV.
 • L.J.J. (Laurens) Welberg is eigenaar Welbergadvies en tevens werkzaam als adviseur bij een regionale brandweer.
 • ing. R. (Ron) de Vries is adviseur brandveiligheid bij Royal HaskoningDHV.

Naast bovenstaande docenten treed er elke dag een gastdocent op die een specifiek onderwerp uitlicht. Zij kennen allen als geen ander de praktijk van brandveiligheid, doordat zij jarenlang als installatieadviseur en consultant voor overheid en bedrijfsleven hebben gewerkt.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?